تعریف عملکرد وارزیابی آن از دیدگاهای مختلف مقاله

تعریف عملکرد وارزیابی آن از دیدگاهای مختلف

تعریف عملکرد وارزیابی آن از دیدگاهای مختلف طی سالیان متمادی نظریه­های متعددی در رابطه با حصول عملکرد بالای کارکنان وجود داشته است. اما اینکه چه  هدفهایی استراتژیکی باید ترغیب شود و چگونه باید فعالیت های  مدیریت منابع انسانی برای نیل به عملکرد بالا به کار گرفته شود مورد توجه دانشمندان ادامه مطلب…

گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی مقاله

گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی

گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی برای ورود به حیطه عمل مبتنی بر این دیدگاه برداشتن این گام‌ها ضروری است: شناخت مشکل بهداشتی، سازماندهی روش‌ها و جلب حمایت برای بازاریابی راه حل‌های مورد نظر (در این مرحله برقراری ارتباط با سازمان‌های مختلف هم به صورت عملیاتی و هم از نظر سیاسی ادامه مطلب…

سیاست های استراتژی روابط کارکنان مقاله

سیاست های استراتژی روابط کارکنان

سیاست های استراتژی روابط کارکنان چند سیاست مختلف وجود دارد که باید هنگام طراحی یک استراتژی روابط کارکنان، آنها را مدنظر قرار داد. چهار مورد آن به صورت زیر است: رئالیسم جدید[1]: تاکید بسیار بر مدیریت منابع انسانی و روابط صنعتی. هدف، انسجام و یکپرچگی مدیریت منابع اانسانی و روابط ادامه مطلب…

ارزش برند مقاله

ارزش برند

ارزش برند بقاء شرکتها به وسیله توانایی ایجاد ارزش بالاتر در بازارها تضمین می گردد.عملکرد سازمانها به وسیله دارائیهای ناملموسی مثل کیفیت، تجربه پرسنل ،فرهنگ مشارکت ، دانش و ارزش برند تعیین می شود. ارزش برند از دهه 90 به عنوان مهمترین حوزه تحقیقاتی در بازاریابی مصرفی/ خدماتی مطرح شد.این ادامه مطلب…

اهداف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و موانع آن مقاله

اهداف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و موانع آن

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری تلاش‌های جمعی مدیریت و کارکنان به‌منظور بهبود کارآئی و شرایط زندگی کاری را برنامه‌های کیفیت زندگی کاری می‌نامند. برنامه‌های کیفیت زندگی کاری چارچوبی را برای هماهنگی، ایجاد بقا یا ادامه و ببود عملکرد و افزایش کارآئی سازمان فراهم می‌آورد و احتمال این فرض که به‌منظور افزایش ادامه مطلب…

انواع دانش مقاله

انواع دانش

انواع دانش 2-11-1-1- دانش آشکار به طور دقیق و روشن اظهار می شود و مطلب پوشیده ای باقی نمی گذارد به طور کلی در شرایط کاری سازمانی کاملاً و آزادانه و بدون قید وشرط ابراز می گردد (‌گروه کارشناسان ایران، 1381: 8). 2-11-1-2-‌ دانش نهفته این نوع دانش به وضوح ادامه مطلب…

اهمیت مدیریت دانش مقاله

اهمیت مدیریت دانش

اهمیت مدیریت دانش مهمترین مشخصه سازمانهای قرن بیست ویکم تأکید بردانش و اطلاعات است. در سالهای اخیر موضوع مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور بنا به اهمیت نقش دانش و فناوری به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش در ادامه مطلب…

دلیل نیاز به مالی رفتاری مقاله

دلیل نیاز به مالی رفتاری

دلیل نیاز به مالی رفتاری حوزه‌ی اقتصاد و مالی کنونی، اکنون وارد دوران فکری جدیدی شده است که برخی مفروضات اقتصاد و حالی متعارف را مورد انتقاد قرار داده است. نظریه‌های حوزه‌ی مالی که زاییده‌ی تفکر اندیشمندان علم اقتصاد است و با سرعت زیادی در حال شکل‌گیری و تکامل است. ادامه مطلب…

تعریف تعلق خاطر کارکنان و محرک های آن از دیدگاه نظریه پردازان مقاله

تعریف تعلق خاطر کارکنان و محرک های آن از دیدگاه نظریه پردازان

مروری بر ادبیات تعلق خاطر کارکنان تعلق خاطر کارکنان واژه‌ی جدیدی در عرصه کسب و کار می‌‌باشد. در پژوهش‌های گذشته از مفهوم تعلق خاطر تحت عنوان رضایت کارکنان نام برده می‌‌شد؛ اما جهت گیری پژوهش‌های جدید نسبت به این موضوع، تعلق خاطر کارکنان را معیاری برای اندازه گیری رضایت کارکنان ادامه مطلب…

تجزیه و تحلیل سازمانی مقاله

تجزیه و تحلیل سازمانی

تجزیه و تحلیل سازمانی در تجزیه و تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها بایستی به این عوامل توجه داشت: – ضعفها و قوتهای محیط درونی شرکت، نقش افراد بر عملکرد شرکت – توجه به کمبودهای مهارت کارکنان، – بررسی شایستگی کارکنان، – بررسی اثر تکنولوژی جدید برسطح مهارت کارکنان، – ادامه مطلب…