دانلود پایان نامه با موضوع هرزه نگاری در حقوق  ماهوی ایران

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

هرزه نگاری عنوانی است که علاوه بر کنوانسیون های بین المللی در قوانین و مقررات تمامی کشورها با اتخاذ سیاستهای خاصی به آن اشاره شده است. علی رغم این مسئله در ایران هرزه نگاری عنوان چندان شناخته شده ای نیست و در هیچ یک از قوانین ایران ، عنوان هرزه نگاری به کاربرده نشده ولی قانونگذار ایران در قالب قوانین مختلف که همگی از منابع فقهی استباط شده اند مقررات ویژ ه ای تحت عنوان جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در نظر گرفته است.

در منابع فقهی که مبنای اصلی جرم انگاری در قانون گذاری ایران است توجه ویژه ای به روابط زن ومرد وحفظ حریم میان آنان در جامعه گردیده است همچنین در مورد پوشیدگی و پنهان بودن روابط جنسی احکام متعددی وجود دارد به عنوان مثال در کتاب نکاح لمعه دمشقیه یکی از موارد کراهت ارتباط جنسی میان زن وشوهر ، ارتباط در محلی است که دیگری یا دیگران نظاره گره آنان باشند و حتی نگاه کردن به موضع ارتباط توسط زن وشوهر نیز مکروه است موارد متعدد دیگری نظیر این مطلب در منابع فقهی وجود دارد که از نظر ماهیت و محتوا می توان  آنرا به هرزه نگاری تشبیه کرد از این رو هر چند که قانونگذار ایران از واژه ی هرزه نگاری استفاده نکرده است لکن در قالب احکام و مبانی فقهی موارد متعدد ی را مطابق هنجارهای عرفی و موازین شرعی مورد جرم انگاری قرار داده است(میربد،۱۳۸۷). امادر خصوص هرزه نگاری در فضای مجازی از طریق اینترنت نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ایران  هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد ، جرم محسوب می گردد ، بنابر ظاهر ماده ی فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر  قانون جرم محسوب شده و مستحقق مجازات خواهد بود. لذا هیچ پدیده ای را نمیتوان مجرمانه دانست مگر به موجب قانون بنابراین تا هنگامی که هیچ قانونی درمجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون جرائم رایا نه ای به توصیف جرم رایانه ای نپرداخته بود میتوان گفت که نظام قضایی ایران ، جرم رایانه ای  نداشته است و موارد نادری که تا کنون اصطلاحاً به عنوان جرم رایانه ای مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است نیز تحت عنوان مجرمانه دیگری همانند انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن و نظایر آنها بوده است.که با کمک از قوانین و مقررات بین المللی و مبانی فقهی و با توجه به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ارکان جرم هرزه نگاری را به طور مختصر بررسی می کنیم.

 

۴-۲ ارکان جرم هرزه نگاری:

احکام قانونی  هرزه نگاری متعدد و پراکنده اند که با نگاهی جامع به مجموعه این قوانین و مقررات ، هرزه نگاری باید به مثابه یک عنوان مجرمانه خاص لحاظ شود و سپس با تطبیق مواد قانونی موجود و نزدیک به این عنوان عناصر تشکیل دهنده این عنوان مجرمانه استخراج شود.

 

۴-۲-۱ عنصر قانونی:

در مورد عنصر قانونی این جرم، ابتدا اقدامات سازمان های بین المللی را بررسی می کنیم. در مورد هرزه نگاری در فضای مجازی، تا قبل از تصویب کنوانسیون جرایم سایبر قانونی وجود نداشت؛ ولی با تصویب این کنوانیسون در سال ۲۰۰۱، ماده ۹ به جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودکان اختصاص یافت. با این حال، در مورد  هرزه نگاری بزرگسالان هنوز سندی بین المللی وجود ندارد.(رحمانیان،حبیب زاده،۱۳۹۰،ص۸۹)

 

 • ماده ۹ کنوانسیون جرایم سایبرمقرر می دارد:

الف – هر یک از اعضاء باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم، بر اساس حقوق داخلی خود، هرگونه اقدامات عمدی و غیر عمدی زیر را جرم انگاری نماید:

۱- تولید هرزه نگاری کودکان به قصد انتشار از راه سیستم رایانه ای.

۲- ارائه یا در دسترس قرار دادن هرزه نگاری کودکان از راه سیستم رایانه ای.

۳- پخش یا انتشار هرزه نگاری کودکان از راه سیستم رایانه ای.

 • تهیه هرزه نگاری کودکان از راه سیستم رایانه ای برای خود یا دیگری.
 • در اختیار داشتن هرزه نگاری کودکان روی سیستم رایانه ای یا رسانه ذخیره ساز داده رایانه ای.

 

 • برای تحقق اهداف مندرج در بند ۱، واژه « هرزه نگاری کودکان » شامل موضوعات مستهجن می شود که به صورت تصویری و به طریق زیر نمایش داده می شود:

۱- کودکی که به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است؛

۲- شخصی که به عنوان یک کودک ظاهر می شود و به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است؛

 • تصاویر واقعی که نشان می دهد یک صغیر به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است.

برای تحقق اهداف بند ۲، واژه کودک شامل تمام افراد زیر هجده سال است.

بر اساس کنوانسیون جرایم سایبر، کشور عضو مورد نظر می تواند محدودیت سنی کمتری را مقرر دارد که البته نباید از شانزده سال کمتر باشد.

پیش از تصویب کنوانسیون جرایم سایبر، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل به طور کلی و نه در فضای مجازی در ماده ۳۴،هرزه نگاری  کودک را به شرح ذیل مد نظر قرار داده و آن را ممنوع کرده است.

هر گونه فعالیت جنسی غیر قانونی، استفاده استثمار گونه از کودک در مطالب و نقاشی های پورنوگرافیک.

در کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین المللی کار  که در سال ۱۹۹۹ با عنوان بدترین اشکال کار کودک تصویب شد موارد ذیل ممنوع شده است.

الف:استفاده، اغوا یا وادار کردن کودک برای فحشا، تولید پورنوگرافی یا نمایش های پورنوگرافیک.

همچنین اینترپل(سازمان پلیس جنایی بین المللی) که به منزله یک سازمان اجرایی بین المللی سالهاست درباره مبارزه با جرم های رایانه ای فعالیت می کند، در فهرست جرایم خود، ذخیره سازی هرزه نگاری کودک را بیان کرده است.

در قوانین داخلی ایران، اصطلاحی به نام هرزه نگاری  وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که با توجه به آنها می توان گفت هرزه نگاری  در ایران جرم است البته بدون اینکه به فضای مجازی محدود شده باشد. از جمله قوانین مزبور، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند( مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۹/۱۰/۱۳۸۶) و قانون مجازات اسلامی است که به جرم انگاری تهیه و توزیع تصویر ها و فیلم های پورنو پرداخته اند.

 

۴-۲-۱-۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند : مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

این قانون به نوعی اولین اقدام خاص مرتبط با حوزه ی هرزه نگاری محسوب میشود این قانون که ابتدا در ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در نوع خود از جهات بسیاری قابل توجه بود. مشخص نمودن فعالیت سمعی و بصری مجاز و غیر مجاز ارائه تعریفی مشخص برای اولین بار از واژه ها ی مبهمی مثل مبتذل و مستهجن و تعیین ضابطه مشخص برای تولید وتکثیر عمده و غیر عمده ی محصولات و برخی موارد دیگر از نکات قابل توجه ولی به دلیل بروز مسائل جدید و باتوجه به نیازهای جدید جامعه قانون گذار با در نظر گرفتن این موارد در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۶ اقدام به اصلاح قانون مزبور و ملغی اثر نمودن قانون سال ۱۳۷۲ نمود.(اسکندر زاده،۱۳۸۹،ص۴۶)

قانون جدید از جهات بسیاری پیشرفته تر وبه روز تر از قانون قبلی است و عناوین مجرمانه جدیدی به نسبت نیازهای جامعه و اعمال مجرمانه جدید در آن مورد نظر قرار گرفته است.ولی با این وجود هنوز هم خالی از اشکال به نظر نمیرسد چه اینکه در مقابله با قانون جرم رایانه ای و ماده ی ۱۰ این قانون که ناظر به انتشار آثار از طریق الکترونیکی و سایت هاست نسخ میگردد، همچنین به نظر میرسد مواد ۱۴و۱۵ قانون در قسمت حامل های داده که میتواند هر نوع وسیله انتقال اطلاعات را شامل شود با قانون نحوه ی مجازات دارای تعارضاتی باشد چه اینکه آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل از طریق حامل های داده به موجب مواد مزبور جرم انگاری شده  است در حالیکه قانون  سمعی و بصری نیز این مورد را قبلاً مورد جرم انگاری قرار داده است حال می بایست به اعتبار سمعی و بصری بودن آثار آنرا مشمول این قانون و یا به اعتبار استفاده از حامل داده برای انتقال آن آنرا مشمول قانون جرائم رایانه ای دانست.

با توجه به اینکه رفتارهای مجرمانه تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن آسیب شدیدی به اجتماع وارد میکند عوامل اصلی این جریان می توانند به عنوان فاسدفی الارض محکوم شوند عنصر معنوی این جرم عمد در تولید ، تکثیر و توزیع آثار مستهجن و مبتذل و در مورد تولید آثار به قصد سوء استفاده ی جنسی از دیگران سوء نیت خاص نیز لازم می باشد شرایطی که برای تحقق جرم لازم است.

 • در مورد توزیع و تکثیر:
 • محصولات می بایست مشمول عنوان مستهجن بنا به تعریف تبصره ی ۵ ماده ی۳ باشند.
 • افراد عوامل اصلی تکثیر و توزیع بنا به تعریف ماده ۳ تبصره ی ۱ باشند ( قانون نحوهی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند )
 • در مورد تولید حسب مورد:
 • می بایست آثار با عنف و اکراه تولید شده باشند.
 • آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران باشد.

 

« ماده ۳: عوامل تولید، توزیع و تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز، اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند. با توجه به محتوای اثر، حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز، به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

الف) عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن، در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار، به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد ذیل از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند، به مجازات محکوم می گردند:

 

 • تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه؛
 • تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران؛
 • عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.

تبصره ۱: عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارتند از: تهیه کننده(سرمایه گذار)، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش های اصلی.

تبصره ۲: تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن، بیش از « ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقی می گردد.

تبصره ۳: سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند(الف)- چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند… مجازات شلاق از سی تا هفتادو چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

تبصره ۴: تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه، حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواخند شد.

تبصره ۵: آثار سمعی و بصری( مستهجن) به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصره ۶: چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد، مجازات مفسد فی الارض ندارد.

قانونگذار در این ماده در صدد جرم انگاری عوامل اصلی تولید ،تکثیر و توزیع آثار مستهجن است و با توجه به تأثیر عمیق و آسیب شدیدی که این رفتارهای مجرمانه به اجتماع وارد می کند امکان محکومیت و اعمال شدید ترین ضمانت اجرای ممکن یعنی افساد فی الارض قایل شده است.

ب) تهیه، توزیع و تکثیر کنندگان نوارها، دیسکت ها و لوح های فشرده ی شو و نمایش های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند، در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار، به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه، بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

تبصره۱: آثار سمعی و بصری(مبتذل) به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.

تبصره ۲: دارندگان نوارها، دیسکت ها و لوح های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون، به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند ونوارها، دیسکت ها و لوح های فشرده مکشوفه امحاء می گردد.

تبصره ۳: استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیر مجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حد، که مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود.

ج) عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش، ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد به دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار، به پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند. همانطور که ملاحظه می شود، این ماده اطلاق دارد و شامل هرزه نگاری رایانه ای نیز می شود، چنان که شامل نرم افزارهای رایانه ای حاوی هرزه نگاری نیز می گردد.

 

۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مقرر دارد:

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند:

الف)کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.که صرف وجود عمد در دایر کردن و اداره مراکز فساد و فحشا برای کامل بودن عنصر معنوی کافی است و نیازی به سوءنیت خاص وجود ندارد.(اسکندرزاده ،۱۳۸۹ص۳۲)و علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه نیز با نظر دادگاه بطور موقت بسته خواهد شد.

ب) کسی که مردم را به فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.که عمد در تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن با علم به ممنوعیت شرعی و قانونی آن و از این حیث جزء جرایم عمدی به شمار می رود و نیازی به سوءنیت خاص ندارد.(اسکندرزاده،۱۳۸۹ص۳۲) در تبصره این بند ذکر شده که هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق کند علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.