پایان نامه رایگان درباره
اوقات فراغت، عرضه و تقاضا، تبلیغات بازرگانی، صنعت گردشگری پایان نامه ها

کتابخانه ها و غیره(محلاتی، 1380).

2-24 نقش تبلیغات در صنعت گردشگری
دان و استون درکتاب ” نقش تبلیغات بازرگانی در بازار یابی مدرن “تعریفی برا ی تبلیغات ارائه می‌دهند که می‌توان آن را از دیدگاهی نظام مند چنین مطرح کرد.
تبلیغات،عبارت از برون داده ( Putout) سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی  (non-personal) و پرداختی (( Paid از طریق رسانه‌های مختلف به منظور آگاه سازی (inform)و یا اقناع(Persuade) بخشی از مخاطبان تشکیل دهنده عامه، به عنوان محیط سازمان.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد ، ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار ‌گیرد و با نگاهی علمی، هنری و کارشناسانه‌ترو تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اهداف را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت حرفه‌ای استفاده کرد، زیرا موفقیت تبلیغ برای ارزش‌های فرهنگی و گردشگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه‌ای از تبلیغات و ارزش‌های آن است. زیرا تبلیغات حرفه‌ای می تواند به عنوان ابزار برنده ای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج مد نظر قرار گیرد و در غیر این صورت، هدر دادن وقت سرمایه و انرژی است(کتابچی، 1383).
در این فرآیند تبلیغ، عنصر لازم برای ایجاد شناخت در مخاطبان نسبت به فرم و محتوای موضوعات گردشگری است و افزایش گردشگر، سرمایه گذاری ها و ایجاد رفتارهای انگیزه بخش بستگی به حجم فعالیت های تبلیغاتی دارد. بحث تبلیغات و پی آمد های آن در گردشگری در قالب نوشتاری، دیداری و شنیداری، هر کدام در مرحله ای از برنامه های گردشگری تاثیر خاص دارد. در رابطه با گردشگری هر کشور عموما باید توانایی آن کشور و سپس برنامه ریزی و بعدعلاقه و نیاز آن کشور برای این صنعت را بررسی کرده و بعد از آن راهبردهای برنامه ریزی شده و مصوب را به مورد اجرا گذارد. جذب گردشگران بدون برنامه های مناسب بازاریابی و تبلیغات امکان پذیر نیست. تبلیغات ابزاری است که با آن آگاهی های لازم در مورد مناطق توریستی به گردشگران داده می شود و آنها را متقاعد به سفر می کند. تبلیغات شامل بهره گیری از رسانه های نوشتاری، صوتی و تصویری برای ارسال پیام به مصرف کنندگان مختلف خدمات مسافرتی و گردشگری می باشد که با هدف دریافت پاسخ فوری و پیوسته از بازار مصرف صورت می گیرد( کتابچی، 1383).

2-25 تئوری های اساسی در مطالعات گردشگری
2-25-1 تئوری مدیریتی
در نظرات مدیریتی بحث و گفتگو بسیار وسیع و پیچیده است. به طوریکه در اقتصاد خرد توجه به مدیریت فعالیت ها، توان عملیات گردشگری چون برنامه ریزی، تحقیقات، نحوه قیمت گذاری خدمات و یا تولید مصرفی گردشگران،تبلیغات و شیوه انجام آن، کنترل مشاغل و تمام سرویس های خدماتی از لحاظ کمیت و کیفیت ضرورت پیدا می کند. استفاده و به کارگیری مجموع دیدگاه ها از سایر نظرات و علوم در این بخش یک روش اساسی و معمولی است(پریسکیلا، بونیفال، 1995).
علم و آگاهی از نظرات مدیریتی یک ضرورت محسوب می شود. تغییر و تنوع تولیدات، تغییر قوانین و مصوبات، تغییرات اجتماعی و جزء اینها موضوعات و بحث های مهم مدیریت را تشکیل می دهد. در هر حال عملیات مدیرتی می بایستی تغییرات گردشگری را با تغییرات محیط آن چنان تلفیق و ترکیب نماید که گردشگری روز به روز گسترده تر و عمومیت پیدا کند. مجله تحقیقات مسافرت، مجله مدیریت گردشگری، مجله راهنمایی توریسم از مجلات مناسبی در این مورد تلقی می شود
2-25-2 تئوری تاریخی
نظرات تاریخی به طور گسترده و وسیع مورد استفاده قرار نمی گیرد. اگرچه در مطالعات و تجزیه و تحلیل گردشگری قوانین مربوط به سیر تکاملی گردشگری در طول تاریخ ضروری است(پریس برندون،توماس کوک،1993).در این بخش از نظرات می توان نو آوری ها را در طول تاریخ برای افزایش تعداد گردشگران و گسترش گردشگری، بدعت های منفی و مثبت را در کاهش و یا افزایش فعالیت های گردشگری و گردشگر همراه با جذابیت های تاریخی تحقیق و تتبع کرد. می دانیم گردشگری دسته جمعی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است (پاتریک، جی.تی.کوران، 1978). نهایتاً مطالعات این بخش را با توجه به محدودیت ها بسیار پرفایده قلمداد می کنند.
2-25-3تئوری تولیدی
در نظرات تولیدی انواع تولیدات توریستی، بازاریابی، مراکز مصرف و زمان های مصرف دقیقا مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. به عنوان مثال مطالعه موضوع تهیه مکان اقامت،رزرو و جا از خطوط هواپیمایی، چگونگی افزایش و یا کمبود جا نسبت به تعداد مراجعه کنندگان(مشتری)، رفتار فروشندگان و خریداران بلیط، چگونگی قیمت ها . پرداخت قیمت، نحوه تبلیغات و غیره در راس مسائل قرار می گیرد.خوشبختانه اگرچه در نظرات تولیدی به مطالعه مدت اقامت گردشگر، خصوصیات مصرف گردشگر و کالاهای مخصوص خرید گردشگر تمایل بیشتری نشان داده می شود، معهذا تسهیلاتی را نیز بوجود می آورند که محقق و دانشجو بتواند مسائل اساسی گردشگر و گردشگری را به سرعت و با دقت بیشتر تهیه و پیگیری کند.
2-25-4تئوری اقتصادی
نقش و اهمیت توریسم چه روی اقتصاد داخلی و چه روی اقتصاد خارجی بسیار شدید می باشد.لذا توجه به مسائل عرضه و تقاضا،موازنه پرداختها،تبدیل ارزها،اشتغال، توسعه و گسترش رفاه، توسعه حرکتهای دوسویه و سایر عوامل اقتصادی در گردشگری مورد تاکید تمام محققین قرار دارد.همین نظرات و بحث ها برای آماده سازی چهارچوب تجزیه و تحلیل گردشگری و همکاری
های اقتصادی بین کشور ها در توسعه اقتصادی بسیار مفید و قابل انکار نیست.از این نظر گردشگری یک عنصر مهم در اقتصاد کشورها به حساب می آید (ام.جی.استابلر،1997). البته در این مورد اقتصاددانان توجه شایسته ای به محیط زیست، فرهنگ، روانشناختی و جامعه شناسی و عقاید پیرامون مردم شناسی نشان می دهند.
2-25-5 تئوری جامعه شناسی
اصولا گردشگران بیشتر با فعالیت های اجتماعی درگیر می شود.نتیجتا نظرات جامعه شناسی و تحقیقات مربوط به آن محققین را بیشتر به سوی خود جلب میکند. جامعه شناسی در این خصوص رفتارهای شخصی و یا گروهی را با تاکید به جامعه گردشگری مطالعه می نماید.در نظرات جامعه شناسی و تحقیقات مربوط به سطح فرهنگ جامعه، عادات جامعه، سنن و آداب جامعه و بالاخره مهمان نوازی جامعه فراموش نمی گردد. اگرچه جامعه شناسی اوقات فراغت کاملا تکامل و توسعه نیافته است، معهذا مدعی گسترش و افزایش فعالیت های گردشگری در جوامع می باشد.از آنجایی که گردشگری روی جامعه تاکید بیشتری دارد، لذا محققین در مطالعات خود از نظریه های اجتماعی غفلت نمی کنند.
خلاصه منافع حاصل از گردشگری را به عنوان افزایش و اصلاح کیفیت زندگی در جامعه تلقی می کنیم. این مساله با یک نمودار در زیر به روشنی به چشم می خورد:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق دربارهنفت و گاز، رشد اقتصادی، جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد

2-25-6 تئوری جغرافیایی
می دانیم علم جغرافیا با قوانین و ضوابط گردشگر و گردشگری بسیار در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. به این ترتیب جغرافی دانان با نظرات و دیدگاه های گوناگون گردشگری را مطالعه می نمایند(جاناتان کروآل، 1995).کلا جغرافی دانان با دو دیدگاه متفاوت گردشگری را مطالعه می کنند:
1- نگاه آکادمیک
2- نگاه تجربی
در نگاه آکادمیک سه مساله اساس کار را تشکیل می دهد:
1- قوانین سنتی
2- تحقیقات و پژوهش
3- تجزیه و تحلیل و آموزش
در نگاه تجربی هم سه مساله اساسی پایه کار را تشکیل می دهد(دوگلاس جی، پرس و ریچارد، باتلر، 1999):
1- کار قراردادی،عملیات های ویژه، پروژه های خاص و تخصصی جهت تامین منافع
2- استفاده از دانش خاص در گزارش و برنامه ریزی
3- توسعه و کسب اعتبار و امنیت برای آیند
مع الوصف جغرافیا در مطالعات مکان یابی، زیست محیطی، آب و هوا ، چشم اندازهای طبیعی و نظرات اقتصادی به صورت تخصصی کار می کند.یکی از تاکیدات جغرافیا در توجیه نظرات خود، مکان ها و محیط های گردشگری است. حرکت مردم که به وسیله گردشگری محلی شروع می شود،ابتدا در منظره خدمات رفاهی و تسهیلاتی مکانها، با توزیع فضایی و فیزیکی برنامه ها در اقتصاد و فرهنگ جامعه تغییراتی پدید می آورد. بنابراین طبیعی است که گردشگر در خیلی موارد با عوامل و عناصر متعدد جغرافیایی تماس پیدا می کند.البته جغرافیا نیز در تحقیقات خود از سایر علوم مدد می گیرد.به علت رویارویی نظرات جغرافیایی در کاربری اراضی، نظرات اقتصادی، مشکلات جمعیتی و فرهنگی همراه با توزیع مکانی با علوم متنوع ارتباط پیدا میکند. جغرافیای اوقات فراغت مدام در جریان بوده و ایستا نمی باشد،چرا که گردشگری اوقات فراغت با محل های تفریحی ارتباط و همبستگی دایم التزاید دارد،لذا ضروری است که تمام موضوعات در هر محل مطالعه و بررسی شود، چرا که جغرافی دان مجهز به ابزارها و آگاهی هایی که در هر محلی می تواند درباره اوقات فراغت تحقیق کند.
2-25-7 تئوری قضایی
نظرات قضایی در مطالعات گردشگری به صورت متنوع و رسمی، تمام فعالیت های مربوط به گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مورد بحث ها بیشتر روی نیازهایی چون: تحقیقاتی، سازمانهای عمل کننده، مشکلات مربوط به هزینه ها، مکانها، دفاتر فروش بلیط اتوبوس و هواپیمایی که رفتارهای آنان روی مشتریان به ویژه در مواقع خرید بلیط تاثیر مهمی می گذارد همراه با نحوه برخورد مسئولین شرکت های کرایه دهنده اتومبیل، هتل ها و غیره تاکید دارد. منافع حاصل از این نظرات دایر شدن دفاتر آماری است که هر پنج سال یکبار نتایج خدمات و تمام موضوعات انتخابی شامل اطلاعات مربوط به دفاتر مسافرتی، مکان های اقامتی و سایر آمارهای پایه ای را برای تجزیه تحلیل و مطالعات دقیق منتشر می سازد.
2-25-8 تئوری علوم مختلف
گردشگری بالقوه تمام سیمای جامعه را در بر می گیرد. ما گردشگری فرهنگی و موروثی داریمفکه اکثرا نظرات مردم شناسی را مطمح نظر قرار می دهد. به علت رفتارهای متفاوت مردم،مسافرت در فصول مختلف ضرورت پیدا میکند. پس شایسته است با استفاده از نظرات جامعه شناس بهترین روش را در حرکت، بازار تولیدات و نیازهای خدماتی در گردشگری را انتخاب و پیگیری کنیم.در گام نخست گردشگر به علت عبور از مرزهای متفاوت نیاز به گذرنامه و روادید از طرف کنسولگری های دول پیدا می کند.
وجود سازمان توسعه گردشگری در اغلب کشورها اطلاع از علوم سیاسی را برای مسولین ضروری می سازد.
بدیهی است که صنایع بزرگ به صورت کلان در زندگی تمام مردم تاثیر می گذارد.لذا دقت به قوانین و قانون گذاری با همکاری جامعه شناس، جغرافی دان، اقتصاد دان و مردم شناس همگام با قوانین مربوط به محیط زیست ضروری به نظر می رسد. پس در مطالعات گردشگری نیاز به اطلاع اط قوانین حقوقی نباید فراموش گردد. در حقیقت گردشگری بگونه ای وسیع، مرکب، پیچیده و آن چنان چند بعدی است که اطلاع از شمار زیادی از نظرات مختلف علوم را در مطالعات ضروری می سازد. حتی درگیر شدن برخی از وظایف و اهداف با یکدیگر کار را مشکل
می سازد.

2-26 گردشگری و اشتغال
انجمن مسافرت و گردشگری
جهان(WTTC) اظهار می دارد که امروزه حدود 231 میلیون نفر و یا ده درصد جمعیت نیروی کار در مشاغلی که به خاطر نیازهای گردشگری به وجود آمده اند استخدام شده و فعالیت می کنند. ضمن اینکه در تولید ملی GDP، سرمایه گذاری ها، استخدام، تبدیل ارزهای خارجی،درآمدهای حاصل از صادرات به صورت تنگاتنگ اثر می گذارد. سال 2010 طبق برآوردهای (WTTC) حدود 328 میلیون نفر در دنیا در مشاغل مرتبط با گردشگری فعالیت خواهند کرد. می توان گفت افزایش شغل و به دنبال آن بالا رفتن درآمدهای ملی معمولا نتیجه گسترش گردشگری است.
واسکانسیلوس کامپاس(2002) در رساله دکترای خود با عنوان اهداف سیاست در برزیل در زمینه اهمیت توریسم برای اشتغال عنوان کرد که منابع انسانی یکی از نیروهای اساسی از صنعت توریسم است. سازمان جهانی توریسم نشان داد تا سال 2005 شغل های ایجاد شده توسط توریسم سریع تر از شغل های صنایع متداول تقریبا 59% افزایش پیدا می کند. از نظر ایجاد اشتغال طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی (W.T.O) هر تخت(محل اسکان هر جهانگرد) در کل جهان


دیدگاهتان را بنویسید