منابع پایان نامه درمورد
استان مازندران، نقاط شهری، ویژگی های اجتماعی، نرخ بیکاری پایان نامه ها

سالانه
سال
جمعیت
متوسط رشد سالانه (درصد)
آبان 1335..
835109

آبان 1345
1250090
12/4
آبان 1355
1596565
48/2
مهر 1365
2274763
60/3
آبان 1375
2602008
35/1
آبان 1385
2922432
16/1
آبان 1390
3073943
02/1
مأخذ: مرکز آمار ایران.

3-9-3-2 میزان روند باسوادی به تفکیک نقاط شهری و روستایی استان
یکی از ویژگی های اجتماعی استان که به نظر می‌‌رسد بر بسیاری از ویژگی های اجتماعی – جمعیتی دیگر در دهه های گذشته سایه افکنده و به بهبود شاخص های جمعیتی به ویژه در نقاط روستایی منجر شده این است که جمعیت این استان غالبا از میزان باسوادی بالنسبه بالاتری برخوردار بوده و خصوصا در نقاط شهری در رتبه بالایی قرار داشته است‌. استان مازندران با میزان باسوادی حدود 85 درصد در کل در مرتبه دهم قرار دارد. (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران ، 44،1388)

جدول 3-5 تعداد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری و روستایی بر حسب جنس و شهرستان: آبان 1390
شهرستان
باسوادان ساکن در نقاط شهری
باسوادان ساکن در نقاط روستایی

مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
کل استان‌
1399231
720493
678738
1029148
547361
481787
آمل
181739
93777
87962
110161
59204
50957
بابل
218390
111425
106965
164413
87776
76637
بابلسر
51910
26321
25589
46724
24760
21964
بهشهر
90326
46897
43429
31879
16817
15062
تنکابن
60566
30634
29932
65293
34179
31114
جویبار
24549
12817
11732
31200
16509
14691
چالوس
53020
27751
25269
45875
24368
21507
رامسر
42332
22128
20204
12291
6486
5805
ساری
254495
129892
124603
132607
69785
62822
سوادکوه
26301
13724
12577
24022
13701
10321
عباس آباد
21518
11357
10161
16621
8791
7830
فریدونکنار
28596
15175
13421
15866
8670
7196
قائمشهر
173534
88915
84619
89167
47475
41692
گلوگاه
15710
8319
7391
13979
7425
6554
محمودآباد
30759
16196
14563
43652
23677
19975
میاندورود
6843
3622
3221
34945
18478
16467
نکا
40767
21114
19653
43917
23134
20783
نور
39346
20310
19036
44410
23423
20987
نوشهر
38530
20119
18411
62126
32703
29423
مأخذ: مرکز آمار ایران

3-9-3-3 وضعیت فعالیت، اشتغال و بیکاری
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٧۵، تعداد ٢٠۴٩۶۶٢ نفر معادل ٧٧/78 درصد از جمعیت استان در گروه سنی ١٠ ساله و بیشتر قرار داشته اند که از این تعداد ٧١۴٧٩٩ نفر معادل ٨٧/34 درصد را جمعیت فعال و13/65 درصد درصد را جمعیت غیر فعال تشکیل می‌دادند‌. جمعیت فعال استان در سال ١٣٨٠، معادل / 37 درصد برآورد شده است‌. از مجموع جمعیت فعال استان در سال1375، 646257 نفر معادل ۴١/90 درصد شاغل و 542، 68 نفر معادل 59/9درصد بیکار بوده اند‌. میزان اشتغال و بیکاری درسال ١٣٨٠ به ترتیب 19/88 و8/11 درصد گزارش شده که نسبت به سالهای میزان فعالیت و میزان بیکاری بیشترشده است‌.(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، 1383، 3) بررسی وضعیت نیروی انسانی و اشتغال استان نشان می‌‌دهد از کل جمعیت استان تنها 0/38 درصد در سال 1391 از نظر اقتصادی فعال بود ه اند که در مقایسه با سال قبل نیز 1/1 درصد کاهش داشته است. جمعیت فعال به تفکیک شاغل و بیکاران در جستجوی کار درنظر گرفته می‌‌شود. نرخ 3/90 درصد بوده و بقیه به عنوان بیکاران در جستجوی کار باقی مانده اند. نرخ بیکاری 7/9 درصدی استان در سال 1391 نسبت به نرخ بیکاری 2/10درصدی در سال 1390 حدود 5/0 درصد کاهش داشته است. (معاونت برنامه‌‌ریزی و اشتغال- دفتر برنامه‌‌ریزی و بودجه 91، 11،1392)

جدول3-6 وضعیت فعالیت نیروی انسانی استان مازندران در سال 1385
جمعیت
استان مازندران
جمعیت ده ساله و بیش تر
2537213
جمعیت فعال
1015215
جمعیت شاغل
905044
جمعیت بیکار
110171
نرخ فعالیت
01/41
نرخ اشتغال
15/89
نرخ بیکاری
85/10
مآخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان مازندران، 1385

3-10 وضعیت اقتصادی استان
مازندران از نظر کشاورزی، باغداری، دامداری، شیلات، جنگلداری و صنایع و معادن وشعیت نسبتاً ممتازی داردد. بیش از 450 هزار هکتار از مساحت استان، زیر کشت برنج، پنبه، گندم، جو، دانه¬های روغنی (سویا)، مرکبات و چای قرار دارد. کشت برنج که در فروردین و اردیبهشت آغاز می‌شود. از محصولات اصلی نواحی جلگه‌ای استان به شمار می‌رود. حدود نیمی از محصول مرکبات کشور از مازندران تأمین می‌شود. فرآورده‌های اصلی باغ‌های استان، پرتقال، انار، کیوی، نارنج، لیمو و نارنگی است که بخشی از آن صادر می‌شود. در این استان پرورش دام شامل گاو، گوسفند، بز، گاومیش و انواع طیور به شکل سنتی و صنعتی رواج دارد. مراتع قشلاقی، میان بند و ییلاقی آن از کانون‌های عمده رمه گردانی و زنبورداری است. در مازندران صنایع نساجی، غذایی، ساختمانی و الکتریکی توسعه قابل توجهی یافته‌اند. گسترش صنایع وابسته به کشاورزی، جنگل و تولید مواد غذایی نیز زمینه‌های مناسبی دارند ولی از استقرار صنایع سنگین به ویژه صنایع آلوده کننده، به دلیل حساسیت محیط، استقبال چندانی به عمل نیامده است. صنایع دستی استان شامل: قالی بافی، گلیم بافی، حصیربافی، چادرشب و جوراب پشمی، نخ ریسی، پارچه بافی، نمدمالی، زیلو، جاجیم، سفالگری، سرامیک و وسایل چوبی است که مواد خام آن‌ها در محل تهیه می
‌شود (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، 1384، 16).

3-11 آب و هوا
طبیعت استان مازندران تحت تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دریا، دوری و نزدیکی به دریا، وزش بادهای محلی و ناحیه ای، جا به جایی توده‌های هوای شمالی و غربی و پوشش متراکم جنگلی قرار دارد. به همین جهت و با وجود وسعت اندک (و خلاف تصور عموم که آب و هوای استان را یکسره معتدل می‌دانند)، این ناحیه از تنوع آب و هوایی ویژه برخوردار است. دو جریان بزرگ نقش تعیین کننده‌ای در آب و هوای استان ایفا می‌کنند. جریان هوای شمال و شمال شرقی که از سیبری و قطب شمال به سوی جنوب و جنوب غربی پیش روی می‌کند و موجب سردی هوا، یخبندان و ریزش برف و باران می‌شود. این هوا در تابستان به سوی شمال رانده می‌شود. دیگری جریان وزش بادهای غربی است که در زمستان از اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه و دریای سیاه عبور می‌کند و پس از ورود به ایران، بارندگی‌های شدید و مداوم را سبب می‌شود. در ماه‌های تابستان قدرت باران زایی این بادها کاهش می‌یابد و فقط رطوبت و هوای شرجی را افزایش می‌دهد و شرایط زیستی نامناسبی را پدید می‌آورد. علاوه بر بادها و جابه جایی توده‌های اصلی هوا، بادهای محلی دیگری وجو دارد که به طور محلی و فصلی در شرایط آب و هوایی استان مازندران موثر واقع می‌شوند. اقلیم استان مازندران با توجه به دما و بارش، به سه نوع تقسیم می‌شوند که عبارتند از (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، 1384، 7-6)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درباره(الهی، قمشه‌ای)، «أُولئِکَ»، عَلَیْهِمْ

3-11-1 آب و هوای معتدل خزری:
این نوع اقلیم جلگه‌های غربی و مرکزی استان تا کوهپایه‌های شمالی البرز را شامل می‌شود‌. در این نواحی به دلیل کمی فاصله کوهستان و دریا رطوبت تجمع می‌یابد که بعنوان پیامد آن می‌توان بارش‌های قابل ملاحظه و دمای معتدل را ذکر کرد‌.میانگین بارندگی سالیانه در نوار ساحلی استان برابر با 977 میلیمتر است. توزیع مکانی آن از غرب به شرق با کاهش همراه است در حالیکه توزیع زمانی آن وضعیتی کمابیش منظم دارد ( حداکثر بارندگی در پائیز و حداقل آن در بهار اتفاق می‌افتد )‌.در بررسی پارامتر درجه حرارت نیز مشاهده می‌شود که به دلیل رطوبت نسبی بالا و زیاد بودن تعداد روزهای پوشیده از ابر، دمای هوا معتدل و دامنه دمایی محدود می‌باشد که این وضعیت منجر به تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل با یخبندانهای اتفاقی می‌گردد‌.

3-11-2 آب و هوای معتدل کوهستانی:
با افزایش تدریجی ارتفاع از اراضی جلگه‌ای به سوی دامنه‌های شمالی ارتفاعات البرز و فاصله از دریا، تغییرات خاصی در آب و هوای استان پدیدار می‌گردد. در نوار ارتفاعی 1500 تا 3000 متر، شرایط آب و هوایی کوهستانی حاکم است که از ویژگیهای آن می‌توان کاهش میزان بارندگی سالیانه وهمچنین کاهش متوسط درجه حرارت ماهانه را ذکر کرد‌. علاوه بر آن زمستانهای سرد همراه با یخبندانهای طولانی و تابستانهای کوتاه نیز از دیگر مشخصات این اقلیم است‌.

3-11-3 آب و هوای سرد کوهستانی:
در نوار ارتفاعی بالاتر از 3000 متر که شامل قلل کوهستانهای دامنه شمالی البرز می‌شود، دمای هوا به شدت کاهش یافته و یخبندانهای طولانی ایجاد می‌شود‌. در این مناطق ریزش‌‌ها غالبا به صورت برف است که در دوره طولانی سرد سال روی هم انباشته شده و تا اواسط دوره کوتاه گرم سال نیز دوام دارند‌. در همین مناطق و در قله کوههای دماوند، علم کوه و تخته سلیمان شرایط ایجاد یخچالهای کوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم شده است‌.(هواشناسی استان مازندران ، 1393)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساری
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید شیرکوند
نام دانشجو :
سیده اعظم موسویان خطیر
تاریخ دفاع :
6/3/1394
نقشه شماره 3-6 موقعیت قرارگیری ایستگاه‌های هواشناسی
ماخذ: استانداری مازندران-معاونت برنامه‌ریزی (دفتر برنامه‌ریزی و بودجه)، 1387

3-12 بررسی اقلیم استان مازندران
1- بر اساس طبقه بندی هانسن3 این استان در مدار معتدله گرم قرار گرفته است‌.
2- به روش ضریب اعتدال4 این استان بسیار معتدل و فوق معتدل است‌.(منظور از ضریب اعتدال بدست آوردن دوری یا نزدیکی یک منطقه به منطقه معتدله است )
3- بر اساس طبقه بندی دومارتن5 نواحی غربی مازندران بسیار مرطوب، نواحی مرکزی مازندران مرطوب و نواحی شرقی مازندران مدیترانه‌ای و نواحی کوهستانی مازندران نیمه مرطوب می‌باشد‌.
4- بر اساس طبقه بندی دکتر کریمی، نواحی غربی و مرکزی دارای اقلیمی مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد، نواحی شرقی نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد و نواحی کوهستانی مازندران دارای اقلیم مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد می‌باشد.(اداره هواشناسی استان مازندران، 1393)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساری
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید شیرکوند
نام دانشجو :
سیده اعظم موسویان خطیر
تاریخ دفاع :
6/3/1394

نقشه شماره 3-7 نقشه اقلیمی استان مازندران
ماخذ: د
فتر فنی و عمرانی استانداری مازندران، 1391

3-13 ایستگاه‌های هواشناسی استان مازندران
* جمع کل ایستگاههای هواشناسی استان مازندران 162 ایستگاه بوده و همچنین 15 ایستگاه استان در شبکه سوئچینگ کشور فعال می‌باشند، اولین ایستگاه هواشناسی استان مازندران در سال 1330 در بابلسر تاسیس گردید.
از این تعداد 15 ایستگاه سینوپتیک به شرح ذیل می‌‌باشد:
الف) 5 ایستگاه سینوپتیک اصلی (ساری، بابلسر، گلوگاه، سیاه بیشه، کیاسر، بلده، کجور)
ب) 3 ایستگاه سینوپتیک فرودگاهی (رامسر، نوشهر، دشت ناز)
ج) 2 ایستگاه سینوپتیک کشاورزی (قراخیل قائمشهر، آمل)
د) 2 ایستگاه سینوپتیک تکمیلی (آلاشت، پل سفید)
ذ) 1 ایستگاه سینوپتیک دریایی (بندر امیرآباد)( اداره کل هواشناسی استان مازندران، 1393)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساری
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید


دیدگاهتان را بنویسید