اسفرزه چگونه اسهال را بند می آورد؟ | طب ایرانی

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

اسفرزه چیجوری اسهال رو بند می آورد؟

اسفرزه تب رو نابود می کنه؟

اسفرزه دو نوعه :زمستونی و تابستونی مزاج اون سرد و تره .

خرد شده اونو در روغن گل بجوشونن قابضه .با سرکه ضماد کنن سردرد رو به کلی نابود می کنه .

با سرکه بهم بزنن در مداوای ورمای گرم ، مورچه ، جمره ، باد سرخ ، و مخصوصا دملهای بناگوش و دملای بلغمی بسیار مؤثره .

ضمادش با سرکه و روغن گل پیچش و ترنجیدگی عصب ، نقرس و درد گرم مفاصل رو درمان می کنه .

ضمادش رو بر سر بذارن سر درد گرم درمون می شه .

سینه رو کاملً نرم می کنه .

لعاب اسفرزه با روغن گل ، یا باروغن بادام تشنگی صفرایی شدید رو آرامش میده .

اگه اسفرزه رو با روغن گل مخلوط کنن اسهال رو بند می آورد و از خراش جلوگیری می کنه ، مخصوصا واسه کودکان خیلی خوبه . اگه با روغن بنفشه باشه شکم رو روان می کنه .

خوردن اون شدت تبای گرم رو آرامش میده.

الودکتر

.

منبع :