اسرار نوروز در فرمایشات اما صادق(ع) | بیماری

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment
: اسرار نوروز در فرمایشات اما صادق(ع)

اسرار نوروز در فرمایشات اما صادق(ع)

دانستنیهای پزشکی

۱ دیدگاه
۳۷۲ بازدید

مُعلّى پسر خُنَیس گوید: در روز نوروز، بر امام صادق(ع) وارد شدم.

فرمود: « این روز رو مى شناسى؟». گفتم: قربانت گردم! این روز رو فارسیانْ گرامى مى دارن و به همدیگه هدیه مى بدن. فرمود: «قسم به خونه کعبه که این، رمزى دیرینه داره و برات روشن مى کنم تا آگاه گردى».

اون گاه فرمود: «اى معلّى!

۱- روز نوروز، همون روزه که خدا از بندگان پیمان گرفت اونو بپرستند و به اون شرک نورزند، به پیامبران و حجت هاش بگروند و به امامان ایمان بیارن.

۲- این همون روزه که خورشید طلوع کرد، بادها وزیدن گرفت و گل هاى زمین روییدند.
۳- این همون روزىه که کشتى نوح(ع) بر ساحل جودى آرامش یافت
۴- این همون روزىه که خدا، گروهى چند هزار نفره رو که از ترس مرگ از خونها بیرون رفته بودن زنده ساخت، پس از اون که اونا رو میرانده بود.
۵- این، روز فرود جبرئیل بر پیامبر اسلامه

۶- این روزىه که پیامبر(ص) امام على(ع) رو بر دوش گرفت تا بت هاى قریش رو در مسجد الحرام شکست و در همین روز، ابراهیم خلیل الرحمن، بتا رو شکست.
۷- این همون روزىه که پیامبر(ص) به یارانش دستور داد با على(ع) بیعت کنن و در همین روز، على رو براى بیعت گرفتن از جنیان فرستاد.
۸- در همین روز على (ع) بر نهروانیان پیروز شد
۹- در این روز، قائم ما و صاحبان حکومتْ قیام کنن
۱۰- و در همین روز، قائم ما بر دجّال پیروز شه و اونو در زباله دان کوفه به دار آویزد.

ودرپایان امام صادق (ع) فرمود:

و ما من یوم نَیروز إلاّ و نحن نتوقّع فیه الفرج؛ لأنه من أیامنا وأیام شیعتنا

در هر روز نوروزى، ما آرزوى فرج داریم؛ چون که اون از روزهاى ما و شیعیان ماست. فارسیان، اونو گرامى داشتن و شما (اعراب) اونو ضایع کردین.»

.

منبع :