پایان نامه ها

پایان نامه رابطه بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی ۶ ساله

۲-۲-۳- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح وتحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده می باشد. هریک از آن‌ها با بهره گیری از واژگان مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه میزان مالکیت دارندگان بیش از ۵% سهام و مدیریت موجودی‌ها

مدل ترازنامه مدیریت، کارگزار سهامداران می باشد و تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری در دارائیها و چگونگی تامین مالی آن‌ها بر عهده اوست. اعضای هیات مدیره در راس سیستم کنترل‌های داخلی، مسئولیت راهنمایی و نظارت Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه رابطه بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها

۲-۲-۱- تعاریف نظام حاکمیت شرکتی در مورد حاکمیت شرکتی تعریف مورد توافقی وجود ندارد. تعریف‌های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیعی قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های محدود در یکسو ودیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودی‌ها

بخش اول: مبانی نظری پژوهش ۲-۱- مقدمه در این فصل به مرور مبانی تئوریک وپژوهشی مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش مبانی تئوریک به مطالعه مفاهیم وتئوری‌های عمده در این زمینه می‌پردازیم ودر Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

۱-۱۲- تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه‌ها مدیریت موجودی‌ها[۱] (IVS) اثربخشی مدیریت موجودی‌ها، به عنوان متغیر وابسته این پژوهش، بر حسب مشخصه‌های گوناگون توضیح داده می گردد. به دنبال کاری که قبلا در این زمینه انجام Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه تبیین رابطه سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

۱-۱۱- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها پژوهش حاضر درصدد یافتن ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها می باشد پس از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می‌باشد که با بهره Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : رابطه مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

۱-۹- جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ در بورس فعال بوده‌اند. در یک دوره زمانی ۶ ساله Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه رابطه مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

۱-۴- اهداف پژوهش اهداف اساسی این پژوهش عبارت‌اند از: تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از ۵% Read more…