مقاله درمورد 
تستوسترون No category

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست‌ش
* وضعیت پاها
* درمان یا کاهش مشکلات دیابتی ها
* بخش دوم :
* دستگاه تناسلی نر
* غده بیضه
* لوله منی ساز
* سلول های سرتولی
* سلول های نطفه ای
* سد خونی بیضوی
* سلول های بینابینی
* مجاری ناقل اسپرم
* لوله راست
* شبکه هالر
* مجرای وابران
* مجرای اپیدیدیم
* مجرای ناقل
* مجرای انزالی
* آلت تناسلی
* غدد ضمیمه دستگاه تناسلی
* اسپرماتوژنز
* اسپرمیوژنز
* هورمون های تنظیم کننده سیکل تولید مثلی نر
* بخش سوم:
* استرپتوزوتوسین
* Stzنحوه عملکرد
* بخش چهارم:
* رسوراترول
* رسوراترول و سودمندی های آن
* رسوراترول و سلامتی چشم
* رسوراترول و بافت های نوپدید
* رسوراترول و کاهش چربی
* رسوراترول و اختلالات قلبی
* سیستم های آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در بیضه و رسوراترول
* رسوراترول و نوروپاتی
* رسوراترول و تورم
فصل دوم

* مواد و روش ها

* انتخاب حیوانات آزمایشگاهی

* گروه بندی و دریافت دارو

* بررسی های مورفومتریک

* شمارش اسپرم موجود در دم اپیدیدیم

* مراحل آماده سازی بافت بیضه جهت تهیه مقاطع بافتی

* تثبیت کردن بافت

* آب گیری

* شفاف سازی

* نفوذ پارافین

* قالب گیری

* پارافین زدایی و مقطع گیری

* انتقال نمونه روی لام

* رنگ آمیزی

* چسبانیدن

* روش شمارش و تشخیص رده های سلولی

* اسپرماتوسیت

* اسپرماتید

* بررسی تغییرات و طرز تهیه بافر سیترات و تزریق رسوراترول

فصل سوم
* نتایج
* نمودارها و جداول
* تصاویر
فصل چهارم
* بحث و نتیجه گیری
* پیشنهادات
* منابع

چکیده :
بیماری دیابت با تولید رادیکال های آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو نقش مهمی در پیدایش آسیب های متابولیسمی ایفا نموده، منجر به آسیب های بیضه ای، کاهش اسپرماتوژنز و کاهش فعالیت های جنسی در جنس نر می گردد.
مطالعات اخیر نشان داده است رسوراترول به دلیل خواص آنتی اکسیدانی و ضد آپوپتوزی نقش عمده ای در پیشگیری و درمان عوارض ناشی از استرس های اکسیداتیو اعمال می نماید.
از این رو در این تحقیق تأثیر درمانی رسوراترول بر آسیب های بیضه ای ناشی از دیابت ایجاد شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد روشها : در این مطالعه 24 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار، با محدود وزنی 250 تا 280 گرم انتخاب و به 4 گروه تقسیم گردیدند.
1- شاهد سالم یا کنترل1
2- دیابتی یا تجربی 1
3- سالم تیمار شده با رسوراترول یا کنترل2
4- دیابتی تیمار شده با رسوراترول یا تجربی2
گروه دیابتی از طریق تزریق درون صفاتیmg/kg 55 داروی STZ دیابتی شدند و رسوراترول در گروه های تیماری برای 4 هفته با دوزmg/kg 10 مورد تزریق قرار گرفت.
برش های بافتی بعد از 4 هفته تهیه شدند و توسط رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین مقاطع بافتی مورد ارزیابی هیستولوژیک قرار گرفت و به منظور بررسی

نتایج آماری از تست ANOVA وSHEFE و تست تکمیلی TUKEY استفاده گردید و مقادیر دارای اختلاف در سطح معنی دار P 0/005 و P 0/01 و0/001P نشان داده شد.
نتایج :در موش های دیابتی کاهش چشم گیری در قطر و تعداد سلول های زاینده مشاهده شد و در گروه درمانی با رسوراترول تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده به وسیله دیابت به طور معناداری کاهش یافته و ازدیاد سلول های زاینده با افزایش معنا داری همراه بوده است. این مطالعه برای اولین بار نشان داد که مصرف رسوراترول، آسیب های بیضه ای در رت های دیابتی را به طور معناداری کاهش میدهد.
نتیجه گیری :
رسوراترول با توانایی پیشگیری و درمان استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت نقش مهمی در بهبود آسیب های بیضه ای و هم چنین کاهش میزان گلوکز خون ایفا می کند.
واژگان کلیدی : دیابت، رسوراترول، اسپوماتوژنز،لایه ژرمینال، سلول های سرتولی، آسیب های بیضه ای – رت RAT

Abstract:
Diabetes disease, producing free radicals and oxidative stress serves plays an important role in creating many of behavioral variations metabolic damage played, leading to testicular damage, reduced spermato genesis and male sexual activity is reduced
Recent studies have shown Resveratrol due to antioxidant and anti apoptosis properties plays an important role to prevent and care of oxidative stresses therefore, this research investigates through beneficial effects of Resveratrol on testicular damages in diabetic male rats induced by streptozotocin.
Material and methods:
Methods: male Wister rats were divided into 4 groups
1) Diabetic group
2) Diabetic group + Resveratrol treat
3) Control group
4) Control group + Resveratrol treat
Diabetes was induced by stz injection (55 mg/kg). resveratrol was injected at the dose 10 mg/kg for 4 week
Testicular damage was examinated by using hematoxylin and eosin stain in and blood glucose and weight also was measured
In the current study 24 of male Wister rats, weight range of 250gr to 280gr were selected and divided into 4 group
1. Diabetic group
2. Diabetic + resveratrol group or resveratrol treated diabetic
3. Control group
4. Cotrol + resveratrol treated
Diabetic was induced by stz injection (55 mg/kg)

Which are injected by 10 mg/kg does of resveratrol during 4 week after diabetes infection
In the fourth week, Testicular damages using hematoxylin and eosin stain in also examined
Meant for test of advantage use shefe and anovatestand completing test is tukey and at the end of study shows significant differends p 0/001, p 0/05, p 0/01
Result
In the resveratrol treated group morphologic changes made by diabetic is dramatically decreased
On the other hand deteriorative cells are significantly increased the diameter of tubules in somniferous tubules of diabetic are decreased the first study showed that talking resveratrol, testicular damage in diabetic rats significantly reduced
Result
Ability of resveratrol to treat preventable and oxidative stress plays role in improving the testicular damage, , resveratrol can decreased weight and glucose .
Keywords: Diabetes – resveratrol – spermatogenesis – sertolicel – testes injury – mouse rat

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درموردطلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

تقدیم به
روح پدر بزرگوارم، مادر مهربانم
و همه عزیزان زندگی‌ام که آرزوی آنان موفقیت من
و موفقیت من در خرسندی آنان است.
و همسر عزیزم که آرزوی او پیروزی من و آرزوی من بهروزی اوست.

با تشکر و سپاس فراوان از جناب دکتر عبدالحسین شیروی عزیز که همچون پدری فرزندان علم تکوین را راهنمایی فرمودند
با تشکر از زحمات بی‌دریغ دکتر حمید کلالیان مقدم که در امر مشاوره از هیچ تلاشی دریغ نکردند
با تشکر از همکاری صمیمانه دوست عزیزم خانم منیره قربانی که در رفع موانع و مشکلات یاری‌ام کردند

به نام خداوندی که جان را فکرت آموخت
هدف نهایی عشق از هر پایان دیگری در زندگی بشر بحث برانگیزتر است؛ این پایان می‌تواند خنده‌دار و یا غم‌انگیز باشد. به هر حال هر چه باشد، کمترین هدف آن ایجاد نهال بعدی است!

مقدمه
امروزه یکی از مهم‌ترین عللی که باعث ناتوانی جنسی به خصوص در افراد نر می‌شود، بیماری دیابت است؛ استرس اکسیداتیو و آسیب‌های بیضه‌ای ناشی از آن باعث کاهش اسپرماتوژنز و کاهش فعالیت‌های جنسی می‌شود؛ عواملی که باعث عدم کارایی درست بیضه می‌شود و فرد را دچار ناتوانی جنسی می‌کند شامل: کاهش در تعداد و یا فعالیت اسپرم، کاهش در عملکرد و تولید هورمون مردانه‌ی تستوسترون.
دیابت یک بیماری مزمن مادام‌العمر است که با پرنوشی و پر ادراری همراه است و عوارض بسیاری مثل درد، نوروپاتی، آسیب‌های چشمی (کاتاراکت), آسیب به عروق، آسیب‌های بیضه‌ای، اسیدوز و اختلال در تولید هورمون‌ها و … رابه دنبال دارد.
در نتیجه بر طرف کردن ناتوانی‌های جنسی در افراد نر در دنیای امروز حائز اهمیت است و بدین منظور در این زمینه اثر داروی رسوراترول را برای برطرف کردن آسیب‌های بیضه‌ای موش دیابتی شده مورد بررسی قرار داده‌ایم.
تاکنون مطالعات زیادی روی ناتوانی‌های جنسی و اسپرماتوژنز موش‌های دیابتی انجام شده است.
به عنوان مثال اثر سیروپیاز بر آسیب های بیضه‌ای ناشی از دیابت در موش صحرایی نر، اثر مزمن روی (Zn) بر بافت بیضه و تستوسترون و

گنادوتروپین‌های هیپوفیزی و اثر داروی ملاتونین برای برطرف کردن آسیب‌های بیضوی موش دیابتی.
چون دیابت باعث ایجاد رادیکال‌های آزاد می‌شود باید برای رفع این مشکل از ماده‌ای استفاده شود که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی بوده و رادیکال‌های آزاد را از بین ببرد.
مواد زیادی از جمله ویتامین‌های A , C ، بتاکاروتن، ملاتونین و رسوراترول دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی بوده که در این پژوهش از بین این مواد از رسوراترول با خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالا استفاده شده است.

فصل اول:مقدمه

بخش اول
مقدمه : دیابت و تاریخچه‌ی دیابت
دیابت در نتیجه‌ی عدم تولید انسولین در بدن و یا عدم عملکرد صحیح انسولین در بدن بروز می‌کند.
به طور کلی دیابت نوعی وضعیت مزمن است که با افزایش غیر طبیعی قند خون یا گلوکز در خون در ارتباط است. انسولین که توسط غده‌ی پانکراس ترشح می‌شود موجب کاهش میزان قند خون می‌شود. فقدان یا ناکافی بودن تولید انسولین موجب بروز دیابت می‌شود.
دو نوع دیابت وجود دارد که نوع اول وابسته به انسولین و نوع دوم غیر وابسته به انسولین نامیده می‌گویند؛ علائم دیابت شامل افزایش خروجی ادرار، تشنگی، گرسنگی و نیز خستگی می‌باشد؛ دیابت با انجام تست قند خون تشخیص داده می‌شود. مهم‌ترین مشکلات این بیماری هم شامل دیابت حاد و هم مزمن می‌شود.
ـ دیابت حاد : میزان قند خون به مقدار خطرناکی بالا می‌رود. ممکن است در اثر مصرف دارو (انسولین) قند خون به میزان غیر طبیعی کاهش یابد.
ـ دیابت مزمن : با افزایش قند خون در زمان‌های طولانی گرفتگی رگ‌های خونی (کوچک و بزرگ) به وجود می‌آید؛ که باعث آسیب چشم، کلیه، قلب و اعصاب می‌شود.
درمان دیابت بستگی به نوع و شدت آن دارد. دیابت نوع I با مصرف انسولین، ورزش و رژیم غذایی مخصوص افراد دیابتی درمان می‌شود(طهوری زهرا؛ بیگدلی فاطمه ،1391 دیابت(مرض قند ) چاپ اول ، ناشر آسمان علم ).
دیابت نوع II ابتدا با کاهش وزن، رژیم غذایی مخصوص افراد دیابتی و ورزش درمان می‌شود. در صورتی که این اقدامات قادر به کنترل میزان بالای قند خون نباشد از داروهای خوراکی استفاده می‌شود. چنانچه داروهای خوراکی نیز بی‌تأثیر باشد مصرف انسولین مورد توجه قرار می‌گیرد.
دیابت چیست؟
دیابت ملیتوس (Mellitus diabet)
) گروهی از بیماری‌های متابولیکی هستند که ویژگی آنها میزان بالای قند خون می‌باشد که علت بروز آن‌ها نقص در ترشح انسولین یا عملکرد آن یا هر دو می‌باشد. این بیماری را یونانیان نامگذاری کردند. دیابت در زبان یونانی به معنای تخلیه کردن است که در این‌جا افزایش ترشح ادرار را منعکس می‌کند و ملیتوس به معنای شیرین همچون عسل و در این‌جا نشانه‌ی گلوکز موجود در ادرار است.
ملیتوس دیابت، که معمولاً دیابت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید