thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۲-۲- اقلام تعهدی

سود و وجوه نقد به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادي از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و از آن در بسیاري از تصمیم­گیری­های مالی از قبیل ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­گردد. زمانی که سود بر اساس مبناي
تعهدي اندازه­گیري می­گردد، بین سود و جریانات نقدي عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد­، تفاوت
به­وجود می­آید. این تفاوت بین سود و جریانات نقدي عملیاتی با عنوان اقلام تعهدی تعریف می­گردد (حقیقت و بختیاری، ۱۳۹۰: ۸۹). تعریف­های متفاوتی از اقلام تعهدی ارائه شده می باشد، به عنوان نمونه، سجادی­نژاد و اکبری (۱۳۸۵) اقلام تعهدی را درآمد­ها و هزینه­هایی می­دانند که به دلیل سررسید نشدن تاریخ دریافت یا پرداخت در حساب­ها ثبت نشده­اند و در پایان دوره مالی تحت عنوان درآمد­های دریافتنی یا معوق و هزینه­های پرداختنی یا معوق ثبت می­گردد (سجادی­نژاد و اکبری، ۱۳۸۵: ۲۱). دهارن[۱] تفاوت بین سود و وجه نقدی که از قوانین و
ثبت­های حسابداری ناشی می­گردد را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می­کند (دهارن، ۲۰۰۳: ۱).

با در نظر داشتن تعاریف بالا، سود به دو جزء نقدي و تعهدي تقسیم می­گردد. مبناي تعهدي به عنوان بخشی از الگوي
نهایی حسابداري امروزی، علی­رغم بهره­مندي از مزایاي متعدد داراي معضلات عدیده­ای نیز می باشد. مهم­ترین ایراد
وارده بر مبناي تعهدي، عینی­نبودن اعداد و ارقام، بویژه رقم سود، در مقایسه با مبناي نقدي می باشد. در واقع، به­دلیل
وجود عواملی مثل قضاوت، تخصیص و برآورد، عینی­نبودن جزء جدانشدنی مبناي تعهدي به شمار می­آید
(حقیقت و بختیاری، ۱۳۹۰: ۸۹) اما بخش نقدی سود حسابداری به­دلیل این­که معیار عینی­تری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری می باشد، کم­تر می­تواند دستکاری گردد و جزء تعهدی آن می­تواند به­مقصود دست یافتن مدیران به هدف­های مورد نظرشان دستخوش تغییرات قرار گیرد (جونز، ۱۹۹۱: ۱۹۴). در نتیجه، بخش تعهدی سود در ارزیابی عملکرد شرکت­ها تأثیر بسیار مهمی اعمال می­کند. پس، سرمایه­گذاران و بهره گیری­کنندگان از اطلاعات و صورت­های مالی بایستی به اقلام تعهدی تهیه شده به­وسیله نظام حسابداری توجه خاصی داشته باشند.

بر طبق پژوهش­های پیشین (جونز، ۱۹۹۱؛ دیچو[۲]، ۱۹۹۴؛ گانگ و همکاران[۳]، ۲۰۰۹؛ و مدرس و حصار­زاده، ۱۳۸۷) اقلام تعهدی به دو قسمت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم می­گردد که در ادامه به تفکیک مورد بحث قرار می­گیرد.

۲-۲-۲-۱- اقلام تعهدی اختیاری

جونز اقلام تعهدی اختیاری را اقلامی تعریف می­کند که ناشی از رویداد­های درون شرکت می باشد و با عوامل بیرون از شرکت ارتباط­ای ندارد (جونز، ۱۹۹۱: ۲۱۰). اجزاي اختیاري اقلام تعهدی عبارت می باشد از اقلام تعهدي که مدیریت می­تواند کنتر­ل­هایی روي آن­ها اعمال کند، مانند موجودي کالا، حساب­هاي دریافتنی و پرداختنی، هزینه مطالبات مشکوك الوصول و هزینه استهلاک (مرادزاده­فرد و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۸-۱۷).

حسابداری تعهدی، به مدیران در تعیین سود در دوره­های زمانی متفاوت حق انتخاب اعطاء می­کند. در واقع، تحت این نوع از نظام حسابداری، مدیران کنترل چشم­گیری بر زمان تشخیص بعضی اقلام هزینه مانند هزینه­های تبلیغات و مخارج پژوهش و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در نظام حسابداری تعهدی، با گزینه­های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمد­ها نیز روبرو هستند، مانند تشخیص سریع­تر درآمد از طریق انجام فروش­های نسیه که این­گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان مدیریت سود یاد می­گردد (تئو و همکاران[۴]، ۱۹۹۸: ۱۹۳۸). دی­جورج و همکاران[۵]، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود به­وسیله مدیریت برای حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیم­های خاص مانند پیش­بینی تحلیل­گران و یا برآورد طریقه سود­های قبلی برای پیش­بینی سود­های آتی تعریف می­کنند (دی­جورج و همکاران، ۱۹۹۹: ۳).

مدیریت سود با در نظر داشتن نتایج پژوهش­های پیشین (مهدوی و زارع­حسین­آبادی،۱۳۹۰؛ خواجوی و همکاران، ۱۳۹۱؛ ثقفی و جمالیان­پور،۱۳۹۲؛ تسای[۶] و چیو[۷]، ۲۰۰۹؛ و هوگلاند[۸]، ۲۰۱۲) قضاوت­های مدیران در گزارشگری مالی برای بهتر نشان­دادن وضعیت شرکت یا گمراه­کردن بهره گیری‌کنندگان صورت­های مالی می باشد و اقلام تعهدی اختیاری نشان­دهنده مدیریت سود می باشد. پس، به نظر مي­رسد كه شركت­های دارای بحران مالي به مقصود رهایي­یافتن از هزینه ­­های ناشي از بحران مالی و ورشکستگي، دست به مدیریت سود بزنند.

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

۲-۲-۲-۲- اقلام تعهدی غیراختیاری

جونز (۱۹۹۱) اقلامی را که به عوامل بیرون از سازمان مربوط می­گردد و مدیریت هیچ­گونه دخالتی در آن ندارد و حتی نمی­تواند آن را تغییر دهد، اقلام تعهدی غیراختیاری تعریف می­کند (جونز، ۱۹۹۱: ۲۱۱). فرانسیس و همکاران[۹](۲۰۰۴)، اقلامی را که در الگوی تجاری شرکت­ها و محیط عملیاتی آن­ها به وجود می­آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن­ها دخالتی نداشته و در حین انجام فعالیت­های تجاری شرکت ایجاد شده می باشد، را اقلام تعهدی غیراختیاری می­نامند (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴: ۹۶۹).

اجزاي غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت می باشد از اقلام تعهدي که مدیریت نمی­تواند کنترل­هایی روي آن­ها
اعمال کند مانند هزینه مزایاي پایان خدمت کارکنان (مرادزاده فرد و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۸-۱۷).

[۱] Dharan

[۲] Dechow

[۳] Gong et al.

[۴] Teoh et al.

[۵] Degeorge et al.

[۶] Tsai

[۷] Chiou

[۸] Hoglund

[۹] Francis et al.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد