thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

ادبیات موجود در اقتصاد و تجارت خود تمایل به تاکید بر تأثیر کارایی اطلاعاتی دارد (اگاستیا[۱] ، ۲۰۰۳). بورس در هر كشور يكي از اركان مهم بازار سرمايه می باشد و اگر با سياست هاي صحيح توسعه يابد، به رشد و توسعه اقتصاد ملي منجر خواهد گردید،اعمال سياست هاي صحيح به نتايج مختلفي منتهي مي گردد كه يكي از آنها كارايي بورس می باشد. زماني امكان تخصيص مطلوب سرمايه و نقدينگي-كه از عوامل مهم توليد و توسعه اقتصادي می باشد ميسر مي گردد كه بازار كارا باشد(انواری و همکاران، ۱۳۹۲).

مبنای تصمیم­گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی می باشد که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می گردد. بهره­گیری از این اطلاعات و به تعبیری تصمیم­گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر می باشد که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت می باشد(هلتهایسن و واتز[۲] ،۲۰۰۱). بازارهای توسعه یافته یک درجه بالاتر از کارآیی اطلاعاتی از بازارهای در حال رشد نشان داده اند(اسیری و الزیرا[۳] ، ۲۰۱۳).

پس از مطالعه اولیه فاما[۴] (۱۹۷۰)، مطالعات نظری و تجربی متعددی درمورد کارایی بازار سهام صورت گرفت. وی اظهار می کند: به گونه متوسط چشم و هم چشمی و رقابت شدید بین سرمایه گذاران علت اصلی منعکس شدن آنی اخبار جدید در قیمت های جاری می باشد(راسخی و خانعلی پور، ۱۳۸۸).

يكي از موضوعاتي كه در دهه هاي اخير در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده می باشد اقتصاد اطلاعات می باشد و عمده بحث ها در اين حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط مي گردد . اطلاعات در دنياي امروز و معاملات بورس، هسته كارايي بازار مي باشد. از طرفي سرعت انتشار و تقارن اطلاعات تأثیر عمده و حساسي در كارايي بازار دارد(سلیمی فر و شیرروز، ۱۳۸۹). با این تفاصیل کارایی اطللاعات به سختی می تواند یک معیار جهت ارزیابی مطلوبیت یک سیاست مشخص باشد (اگاستیا ، ۲۰۰۳).

در ادبیات سرمایه گذاری، کارآیی بازار سرمایه را می توان با در نظر داشتن سه مجموعه اطلاعاتی مورد مطالعه قرار داد(فاما، ۱۹۷۰):

  1. اطلاعات گذشته سهام
  2. اطلاعات عمومی چاپ گردیده
  3. اطلاعات محرمانه و خصوصی

عمده ترین و مهم ترین ویژگی بورس اوراق بهادار، کارآمد بودن آن می باشد. در صورت کارآمد بودن بورس هم  قیمت اوراق به درستی و عادلانه تعیین می گردد و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی می باشد، به صورت مطلوب و بهینه انجام می گردد(حفیظ و همکاران[۵]، ۲۰۰۶).

با شفاف تر شدن محيط بازار و رفتار مديران شركت ها و صنايع، كارايي اطلاعاتي به سطوح بالاتر مي رود(انواری و همکاران، ۱۳۹۲).دلیل اصلی در تاكید بر شفافیت این می باشد كه این دو زیربناي اصلی براي حفظ منافع سهامداران محسوب می شوند. رویكردهاي افشاي كامل به همراه شفافیت در گزارش گري مالی می تواند شرایط مطمئنی را پدید آورده و اطمینان از طرفداری از منافع سرمایه گذاران را افزایش دهد. همچنین پژوهش ها نشان داده می باشد كه افشاي داوطلبانه اثر مثبتی بر عملكرد شركت ها دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار می باشد. به تعبیری دیگر، نبود شفافیت اطلاعات و ابهام در گزارش گري ممكن می باشد به بدگمانی و رفتارهاي غیر اخلاقی در راستاي كاهش ارزش شركت منجر گردد. (مدهنی[۶]، ۲۰۰۷)

بازار كارا توسط فاما در سال ۱۹۶۵ صورت گرفت و او بازاري را كارا ناميد كه با در نظر داشتن اطلاعاتي كه در بازار هست، بازده مورد انتظار غيرعادي از راهبرد هاي مختلف براساس آن اطلاعات برابر با صفر باشد، تعريف ديگري از فرضيه بازار كارا توسط جنسن[۷](۱۹۷۸) اظهار شده که به صورت زیر می باشد:

بازاري را كارا مي ناميم كه نتوانيم با بهره گیری از مجموعه اطلاعات خود سود ايجاد كنيم(جنسن، ۱۹۷۸). به اظهار دیگر به بازاری کارا یا کارآمد گفته می گردد که قیمت اوراق بهادار تماماً در اطلاعات آن منعکس شده باشد (اسیری و الزیرا ، ۲۰۱۳).

۱٫Agastya

۲٫Holthuasun & Watts

۳٫Asiri & Al zeera

۴٫Famma

۱٫Hafiz et al.

۲٫Madhani

۱٫Jensen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید