thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

۵-۲ مروری بر اهداف، مسأله و روش پژوهش

امروزه نظرات بسیار زیادی در مورد افشای تمام اطلاعاتی که برای عملکرد بهینه بازارهای سرمایه مورد نیاز می باشد، هست. مخالفین این نظرات اظهار می دارند که اطلاعات افشا نشود. علت این گفته این می باشد که این اطلاعات به سرمایه گذاران مربوط نمی گردد یا در جای دیگر آنها می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این اختلاف نظر باعث گردید اطلاعاتی که به وسیله حسابداران در صورت های مالی ارائه می گردد، به اطلاعات موجود در یادداشت های پیوست منتقل گردد. شواهدی هست که نشان می دهد هرگاه شرکت ها به سرمایه بین المللی بیشتر وابسته می شوند، آنها مایلند که بیشتر افشای اطلاعات را انجام دهند. افشایی که مناسب بازارهای مالی بوده و امید به کسب سرمایه در آن ها می رود.. لذا در این پژوهش به شناسایی ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انعكاس جمع‏بندي و تهيه وارائه‏ي گزارشات به سرمايه‏گذاران، اعتباردهند‏گان و ساير بهره گیری‏کنندگان به مقصود نحوه‏ي سرمايه‏گذاري آنان دربورس مورد مطالعه قرار گرفت.

مدل هایی که در این موضوع مورد بحث وبررسی قرار میگیرد روابط مختلفی را بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود تشریحمیکند.. بدیهی می باشد یکی از موارد اهمیت انجام پژوهش حاضر نیز کوشش در جهت بسط دانش تئوری حسابداری در حوزه ی افشا و آزمون مجدد تئوری های مرتبط با ساختار مالکیت در جهت کاهش معضلات اقتصادی و مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس واوراق بهادار تهران می باشد.

در پژوهش حاضر،  ناپایداری سهام ، و هیئت مدیریت مشترک ، و مدیر مستقل متغیرهای را به عنوان “متغیر مستقل” و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان “متغیر وابسته” در نظر گرفته و روابط بین متغیر مستقل و وابسته را از جنبه های مشروح در فرضیات مورد مطالعه و آزمون قرار داده ایم. در اين پژوهش از تحليل توصيفي و رگرسيوني، همبستگي داده ها بهره گیری شده می باشد، براي تحليل داده ها در تحليل توصيفي از نرم افزار E-views بهره گیری شده می باشد. در تحليل رگرسيوني، همبستگي بر اساس دو روش اقدام شده می باشد :

الف ) از مدل هاي همبستگي، كه از آن براي اندازه گيري درجه ارتباط بين متغيير هاي مطرح شده.

ب )تحليل رگرسيون، كه از آن براي تخمين ارتباط بين متغير بازده و ساير متغيير هاي منتخب بهره گیری خواهد گردید و براي تحليل داده ها از روش هاي: حداقل مربعات معمولي و حداقل مربعات عمومي بهره گیری شده می باشد. براي تحليل داده ها در تحليل رگرسيوني، همبستگي ، پنل دیتا از نرم افزار E-views بکار رفته می باشد.

۵-۳- نتايج تحقيق

هدف این پژوهش بررسي تحليلي ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد داده های موجود با بهره گیری از نرم افزار اکسل پردازش شده و برای آزمون فرضیه از رگرسیون ترکیبی رفع خود همبستگی و از روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی (پنل دیتا)  بهره گیری شده می باشد.

فرضیه اصلی مبنی براينكه آيا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود شرکتها ارتباط ي معنی داري هست.يا خير، تدوین گردید و با بهره گیری از عوامل تشکیل دهنده شاخص هيئت مديره مشترك در جهت تاثير بر افشاء و كيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر های مستقل، نتایج حاصل از آزمون این فرضیه و فرضیات فرعی در شرکت های فوق به توضیح ذیل می باشد:

۱)  نتایج آزمون نشان می دهد که بین هیئت مدیره ی مشترک وسطح افشای اختیاری شرکتها ارتباط‌ي مثبت معنی داري هست. (و لی معنی دارنیست ).

۲) بین هیئت مدیره ی مشترک و کیفیت سود در شرکتهای ارتباط ي معنی داري وجود ندارد. ارتباط مثبت اما معنی دار نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال هاي پژوهش:

سوال اين پژوهش اين می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید