پایان نامه درمورد
ظلم و ستم، نهج البلاغه، آرامش خاطر، ضرب المثل پایان نامه ها

میشود. روی نحوه ی تربیت افراد تأثیر گذاشته و آثار آن در تمام مراحل زندگی پابرجا می ماند،سنایی می گوید:
ابر ملکی که عدل بار شود تیر ماه جهان بهار شود
کشوری را که عدل عام ندید بوم در بومش ایچ بام ندید
عدل شه پاسبان مملکت اوست بذل او قهران دولت اوست54
عدالت در جامعه باعث پایداری و استحکام آن جامعه شده و هر فرمانروایی که عدالت داشته باشد پایدار تر و در نزد مردم محبوب تر خواهد بود وقتی حاکمان خواهان حق و عدالت باشند مردم آن جامعه نیز خواستار عدالت بوده و برای حق و حقوق خود و دیگران اترام قائل شده و به این امر میرسند که با عدالت تمام بدی ها ریشه کن شده و انسان به این نتیجه می رسد اگر زور و قدرتی دارد باید آن را در راه اصلاح جامعه به کار برد نه دیگران که ناتوان تر هستند مورد ظلم و جور خود قرار دهد و اشعاری چون:
مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی درافتی به پایش چو مور (فردوسی)

در اشعار به انسان می آموزد که نباید به افراد کوچکتر و یا ضعیف تر که ناتوان تر از او هستند زور بگوید و ظلم کند چرا که هر ضعیفی ممکن است توانمند شود و او را مورد ظلم خود قرار دهد که این یادآور ضرب المثلی است که می گوید:
((هر چه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند))
در دوران جوانی فرد واژه عدل و عدالت برایش ملموس تر می شود و مفهوم آن را به درستی می فهمد و واژه ظلم و ستم را در برابر عدل و عدالت در مییابد، بنابرانی عدالت را موافق دستورات خداوند و ظلم و ستم را مقابله با خداوند دانسته و در برابر ظلم طغیان میکند و به دفاع از مظلوم به پا می خیزد در شعری از نظامی گنجوی آمده است.
از آتش ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم
فرد با دیدن ظلم و ستم ظالم واکنش شدید نشان میدهد و به دفاع از مظلوم به پا می خیزد ولی اگر چنانچه این اشعار خاموش بماند و به آن اهمیتی داده نشود ، ظالم هر ظلمی را به حال مظلوم روا دانسته و در آنجا است که جامعه ی فرعون و برده داری به وجود می آید.
ثوری از بایزید بسطامی از پی طاعت و نکو نامی
کرد نیکو سوالی و بگرست گفت پیرا بگو که ظالم کیست
پیروی مرو را جواب بداد شربت وی هم از کتاب بداد
گفت ظالم کیست بد روزی که یکی لحظه در شبانروزی
کند از غافلی فراموشش نبود بنده حلقه در گوشش
گر فراموش کردیش نفسی ظالمی هرزه نیست چون تو کسی
ور بوی حاضر و بری نامش نیست کردی ز جرم احکامش
آنچنان یاد کن که از دل و جان نشوی غایب از زمین و زمان55
از زمانی که شعر در ادبیات هر زبان و جامعه ای پیشرفت کرد، شاعران با زبان آهنگین هدف خود را به جامعه ابلاغ می کنند و مرم با شنیدن آن واکنش نشان می دهند ، مانند چوب خشکی که با آتش شعله ور شود وقتی شاعر ظلم و ستم ظالم را به تصویر می کشد و فریاد مظلوم را با آهنگ خاص به گوش دادخواهان می رساند در آنجاست که فرد یا افراد را تحت تأثیر قرار داده و به پا می خیزد و رفته رفته باعث سرنگونی ظالم شده و جامعه را منقلب می سازد، چه بسا این اشعار انقلاب هایی را که در جوامع بشری اتفاق می افتد رقم می زند.

2-3- نبوت :
نبوت به معنای خبر دادن،آگاهی دادن،اخبار کردن از غیب،آگاهی،پیغامبری، رسالت. 56
اعتقاد به پیامبر ، نبوت و نبی است در تعیین ریشه و معنای لغوی واژه نبی احتمالات متعددی وجود دارد. متکلمان اسلامی عبارت گوناگون را در بیان معنای اصطلاحی و کلامی نبی آورده اند ؛ نبی (پیامبر انسانی است که وحی الهی را دریافت و آن را به مردم ابلاغ می کند.57
نظر حدیقه درباره ی انبیا:
انبیا راستان دین بودند خلق را راه راست بنمودند
چون بغرب فنا فرورفتند باز خودکامگان بر آشفتند
پرده ها بست ظلمت از شب شرک بوسه ها داد کفر بر لب شرک58
حدیقه الحقیقه سنایی درباره پیامبر(ص)
احمد مرسل آن چراغ جهان رحمت عالم آشکار و نهان
آمد اندر جهان جان هر کس جان جانها محمد آمد و بس59
شاعر در این شعر معتقد است هر کسی که در این جهان آمد روحش به واسطه وجود محمد (ص) ظاهر گشت.
عبارت از تعیین اول و مرتبه ی وحدت و برزخ البرازخ است. 60
وجود نازنین محمد (ص) که کشف تام و بسط تمام و تام داشت، خاتم پیامبران گردید تا حقایق به اکمل وجهی که ممکن است کشف شود و بسط یابد.61
نبوت در قرآن کریم
سوره توبه آیه 33:
اوست خدایی که رسول خود را به هدایت دین حق فرستاد تا آن را بر همه ی ادیان عالم تسلط و برتری دهد هر چند مشرکان مخالف و ناراضی باشند.
دیدگاه حضرت علی (ع) در مورد نبوت
خطبه 91/12 نهج البلاغه: قرن به قرن حجت ها و دلیل ها را بر زبان پیامبر برگزیده ی اسمانی و حاملان رسالت خویش جاری ساخت تا اینکه سلسله ی انبیاء با پیامبر اسلام ، حضرت محمد(ص) به اتمام و بیان احکام و انذار و بشارت الهی به سرمنزل نهایی راه یافت.

شعر دیگری که بر همین معنا است در حدیقه الحقیقه
از همه انبیا چو بخشش رب یک تن است و همه ست اینت عجب62
در شگفت هستم خداوند از بین تمام پیامبرانی که آفریده یکی را برتر قرار داده است.
و شعری که تمام پیامبران را نیز در بر می گیرد.
تا بحشر ای دل ارثنا گفتی همه گفتی چو مصطفی گفتی63
تا به قیامت ا
گر دعا و درود فرستی بر پیامبر(ص) در حقیقت به تمام پیامبران درود فرستاده ای
مولانا هم نظیر همین بیت در نعت رسول اکرم چنین گفته است:
نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نودهم پیش ماست64
نبوت در ادبیات فارسی
نبوت در ادبیات فارسی جایگاه بس استوار و محکمی دارد، از شعر و داستان گرفته تا آیات قرآنی و احادیث نبوی و ائمه و بزرگان دین همه از نشانه ی اهمیت آن می باشد. شاعران و نویسندگان از بدو ظهور اسلام تاکنون اشعار خود را به صورتهای مختلف به تصویر کشیده اند. می توان گفت بسیاری از شاعران ایرانی درباره ی پیامبران مختلف داستان هایی را برگرفته از آیات قرآنی یا احادیث به نظم درآورده و با بیانی شیوا باعث یادآوری و حتی تذکر به افراد جامعه نیز میشوند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهقاچاق کالا، امکانسنجی، نیروی انسانی، جامعه آماری

سنایی در حدیقه آورده است:
چون تو بیماری از هوا و هوس رحمت العالمین طبیب تو بست
هر که را از جلال مایه بود خرد مصطفاش دایه بود
بست دیوار بهر منت را سیرت او سرای سنت را
گر ندانید ای هوا کوشان بشنوید این سخن ز خاموشان
تا بگویند بر زبان خرد هر که دل داد دین او بخرد
کندراین کوره ی پر از کوران وندرین کارگاه مزدوران
ادب او به از خصال شما خرد او به از کمال شما
او دلیل تو بست،راه مجوی او زبان تو بست،یاوه مگوی65
بیان زندگی پیامبران به شعر باعث میشود تا فرد نسبت به مسائل جامعه دقیق تر شده و در پی انجام صحیح اموری شوند که مطابق با دین و رضایتمندی پروردگار خویش باشد. در جایی که شاعر با زبان ساده سخنان گوهر بار پیامبر اکرم(ص) را بیان می کند.
چنین گفت پیغمبر راستگوی زگهواره تا گور دانش بجوی
از همان آغاز کودکی در اذهان چنین پرورش می یابد که باید در پی کسب علم و دانش بود و یادگیری علم به سن و سال مربوط نمی شود.
داستان معراج پیامبر که بسیاری از شاعران مختلف آن را در اشعار خود به تصویر کشیده و چگونگی ملاقات پیامبر با خداوند را بیان نمودهاند، خود میتواند برای درس معارف و اخلاق بسیار مفید واقع شود؛ تا رمز و راز معراج پیامبر برای او تفهیم شود.
سنایی در حدیقه آورده است:
شب معراج چون به حضرت رفت با هزاران جلال و عزت رفت
چون برفرف رسید روح امین جست فرقت ز مصطفای گزین
جبرئیل از مقام معلومش باز گشت و بماند محرومش
گفت شاها کنون تو خود بخرام که مرا بیش از این نماند مقام
پیش از این گر بیایم انگشتی یا بر این روی آورم پشتی
همچو انگشت سوخته سر و پشت گرددم پا و پنجه و انگشت
جبرئیل این سخن روایت کرد با ملائک همین حکایت کرد
گفت نز عجز بازگشتم من یا به گرد نیاز گشتم من
مصطفی را صفا و قرب کرام به در ذوالجلال و الاکرام66
هر درسی که به صورت شعر آموخته شود یادگیری آن سهل تر و آسان تر میشود از این رو معلمین برای آموزش بسیاری از درسهای خود به متعلمین روش آموزش همراه با شعر را پیش میگیرند.
بسیاری از آیات قرآن کریم خود از یک نظم و آهنگ خاص برخوردار است که تأثیر زیادی بر شنونده گذاشته و یادگیری چنین آیاتی آسان تر و در رفتار مؤثرتر خواهد بود. در زمان پیامبر افراد تازه مسلمان با شنیدن آیات قران به وجد می آمدند ، همین امر باعث شده بود تا کفار به پیامبر تهمت شاعری و ساحری بزنند، اما آیات قرآن آنقدر محکم بود که کفار نمیتوانستند با آن مقابله کنند، چرا که این آیات بر کسی وحی میشد که سواد خواندن و نوشتن را نداشت و همه از این امر متعجب بودند پیامبری که سواد خواندن و نوشتن ندارد چگونه میتواند چنین سخنانی را بگوید پس باید به جایی متصل باشد که برای همگان قابل هضم نبود به جز کسانی که لطف پروردگار شامل آنها شده بود.

2-4- ایمان:
ایمان در معنی ((گرویدن)) عقیده داشتن ، نقیض کفر است ، در اصلاح به معنای گرویدن،عقیده داشتن،ایمن کردن،بیم داشتن،باور داشتن،باور داشت،اعتقاد،مقابل کفر.67
معنی لغوی ایمان که ریشه ی آن ((امن)) است، در اصل به معنی آرامش خاطر نفس و از بین رفتن ترس است و امن و امانت و امان معنای مصدری دارند و امان گاه اسم است برای حالت آرامشی که در جان آدمی پدید میآید و گاه اسم از جهت آنچه شخص بر آن ایمن شده است.68
در اصطلاح کلامی و عرفانی ایمان به معنی گرویدن ، تصدیق ، وثوق و اطمینان و در مقابل کفر است و نیز به معنی خضوع و تصدیق مطلق و ثبات و فضیلت آمده است . نزد اهل شرع تصدیق به ((کل ما جاء به النبی)) است و ارکان و مظاهر اقرار به لسان و تصدیق به دل و عمل به ارکان است و اصل آن تصدیق است؟ و فرع آن اوامر و نواهی الهی و گردن نهادن بنده به هدایت حق است.69
سخن سنایی درباره ی ایمان
اصل ایمان و رکن تقوی دان کان یاقوت و گنج معنی دان
هست قانون حکمت حکماء هست معیار عادت علما
نزهت جان ها ستایش او سلوت عقل ها نمایش او 70
ریشه را ایمان، و تقوی را پایه و اساس محکم آن بدان که آن دو مانند معدن جواهرات با ارزش هستند.
قرآن درباره ایمان می فرماید:
سوره حدید آیه 28: ای کسانی که ایمان آورده اید بترسید از خدا و متقی شوید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا خدا
از رحمتش در بهره به شما داده شود و نوری از برای شما قرار داده میشود که از روشنایی آن راه حقیقت را طی نمایید و بیامرزد گناهان را.
نظر نهج البلاغه درباره ی ایمان، خطبه ی 103:
و این روزگار است که جز مومن بی نام و نشان از ان رهایی نیابد (اگر در میان مردم باشد کسی آن را نمی شناسد و اگر در میان مردم نباشد . کسی سراغ او را نمی گیرد آنها چراغ

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید