دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 مطالعه موردی :سیستم های SCADA

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

تعریف مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 

مدیریت و بهینه سازی  مصرف انرژی[۱] شامل برنامه ریزی و راهبری واحدهای مصرف و تولید مرتبط با انرژی می باشد اهداف مدیریت مصرف انرژی شامل صرفه جویی در منابع، حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در هزینه ها می باشند درحالیکه مصرف کنندگان به منابع کافی انرژی دسترسی داشته باشند و خللی در کارکرد آنان ایجاد نگردد.با در نظر داشتن این تعریف مدیریت مصرف انرژی با مدیریت محیط زیست و مدیریت تولید و حمل و نقل و سایر شاخه های صنعتی و تجاری مر تبط می باشد .

به بیانی دیگر مدیریت انرژی یک فرآیند می باشد که در آن  رسیدن به هدف کاهش مصرف انرژی و هزینه ها  با در نظر داشتن نیاز واقعی مصرف کننده با در نظر داشتن  عدم تاثیر منفی بر کارکرد  آنان دنبال می گردد .


در تعریف دیگری  مدیریت مصرف انرژی به معنی بهره گیری آگاهانه و موثر از انرژی برای افزایش سود دهی و کاهش هزینه ها به مقصود دستیابی به جایگاه  رقابتی می باشد.نکته مهم در مدیریت مصرف انرژی این می باشد که کاهش مصرف بایستی بدون تاثیر منفی در بازدهی سیستم انجام گردد[۲].

به گونه کلی کاهش هزینه ها در مدیریت مصرف انرژی  با اعمال روش های زیر بدست می آید:

  • محدود کردن و در صورت امکان حذف مصرف غیر ضروری انرژی

[۱] Energy Management

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 مطالعه موردی :سیستم های SCADA

دسته بندی : پایان نامه ها