پایان نامه ارشد رایگان درباره 
سبک مقابله، بزرگسالان، افراد مبتلا No category

انجام شده است و از جهات گوناگون به این پدیده پرداخته شده است.پس از بررسی در میان منابع معتبر و مطالعات مختلف مشخص شد که تاکنون در دو مطالعه به بررسی سبک های مقابله مذهبی در بیماران آسمی پرداخته شده است.که در هر دو این مطالعات به بررسی ارتباط بین سبک های مقابله مذهبی و میزان تطابق و سازگاری بیماران آسمی در دو گروه کودکان و نوجوانان پرداخته شده است.که هر دو مطالعه در جوامع غیر مسلمان بوده است.و هیچ مطالعه ای در بیماران مسلمان انجام نشده است که قابل تامل است. با توجه به باورهای مذهبی متفاوت مسلمانان و نبود مطالعه ی مشابهی در این رابطه در مطالعات قبلی بر آن شدیم در این مطالعه به بررسی تاثیر اعتقادات(انواع سبک های مقابله) مذهبی در بیماران آسمی مسلمان بپردازیم.
به نظر می رسد با انجام این طرح و آگاهی از تاثیر اعتقادات(نوع سبک مقابله مذهبی شایع) در این بیماران بتوان به شناخت بیشتری از ویژگی های روانشناختی در این بیماران رسید و که می تواند زمینه ساز مطالعات مداخله ای بعدی در این گروه بیماران باشد. تا با ایجاد تغییرات مناسب در جهت کاهش بار روانی و هیجانی در این بیماری مزمن و بهبود سلامت روانی این بیماران پرداخت و در این صورت می توان انتظار پذیرش بهتر درمان از سوی این بیماران و به دنبال آن پاسخ دهی بهتر به درمان و کاهش تعداد حمله های حاد را در این بیماران داشت. و در واقع بتوان تا حدودی به کنترل بیماری در این گروه از بیماران کمک کرد.که در صورت رخداد این اهداف می توان در جهت کاهش هزینه های درمانی تحمیل شده به بیماران و سیستم بهداشتی -درمانی گامی مفیدی برداشت.

1-2 اهداف پژوهش
1-2-1 اهداف علمی
1- تعیین میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
2-تعیین فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
3-تعیین فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
4-تعیین میانگین سنی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
5-تعیین فراوانی میزان درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
6-بررسی ارتباط بین طول مدت ابتلا به آسم و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران
7-بررسی ارتباط بین جنس و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران
8-بررسی ارتباط بین سن و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران
9-بررسی ارتباط بین میزان تحصیلات و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران
10- بررسی ارتباط بین میزان متوسط درآمد ماهانه و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران

1-2-2 اهداف کاربردی
1-بررسی فراوانی سبک های مقابله مذهبی در بیماران مبتلا به آسم
2-استفاده از نتایج تحقیق جهت بهبود وضعیت روانی بیماران مبتلا به آسم
1-3 فرضیات یا سوالات پژوهش
1-بین طول مدت ابتلا به آسم و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.
2-بین جنس و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.
3-بین سن و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.
4- بین میزان تحصیلات و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.
5- بین میزان متوسط درآمد ماهانه و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.
6- میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مبتلا به آسم چه میزان است؟
7- فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مبتلا به آسم چه میزان است؟
8- فراوانی جنسی در در بیماران مبتلا به آسم چگونه است؟
9- فراوانی سنی در در بیماران مبتلا به آسم چگونه است؟
10- فراوانی میزان درآمد ماهانه در بیماران مبتلا به آسم چه میزان است؟

فصل دوم
مرور مبانی نظری تحقیق و مرور مقالات مهم

2-1 بخش اول
مرور مبانی نظری تحقیق
2-1-1 آسم
آسم سندرمی است که توسط انسداد مجاری هوایی مشخص می شود،ومی تواند به طور چشمگیری متغیر باشد.اختلال آسماتیک نوع خاصی ازالتهاب مجاری هوایی است که موجب می شود این مجاری نسبت به مجاری غیر آسماتیک، به طیف وسیعی از محرک ها پاسخ دهند؛ این موضوع منجربه تنگ شدن بیش ازحد مجاری هوایی می شود و در نتیجه جریان هوا کاهش خواهد یافت و علائم ویزینگ و تنگی نفس بروزمی کند. تنگ شدن مجاری هوایی معمولاً قابل برگشت است ولی دربعضی ازبیماران مبتلا به آسم مزمن احتمال انسداد بدون بازگشت مجاری هوایی وجوددارد. شیوع جهانی رو به افزایش آسم، بارزیادی که به بیماران تحمیل می شود وهزینه های بالای مراقبت های سلامتی منجربه شده است که تحقیقات زیادی روی مکانیسم و درمان این بیماری صورت گیرد.
2-1-2 شیوع
آسم یکی ازشایع ترین بیماری های مزمن در جهان است و اخیراً در حدود300میلیون نفر را درگیر نموده است. میزان شیوع آسم در کشورهای توسعه یافته طی30سال گذشته افزایش یافته است، اما به نظرمی رسد که این روند تثبیت گشته است و حدود12-10% بالغین و15% کودکان تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته اند. درکشورهای درحال وتوسعه که شیوع آسم خیلی پایین تربوده است، میزان بروز روبه افزایش دیده شده است که به نظر می رسد با شهرنشینی مرتبط باشد.درزمان مشابهی میزان شیوع آتوپی و سایر بیماری های آلژیک دیگر افزایش یافته است، این موضوع بیانگر این است که دلایل این روند افزایشی به احتمال زیاد سیستمیک است و فقط مربوط به ریه ها نمی باشد. این مشاهدات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که در جامعه بیشترافراد احتمالاً به علت داشتن استعداد ژنتیکی تحت تأثیر آسم قرارخواهند گرفت. بیشتر افراد مبتلا آسم در کشور های پیشرفته، آتوپیک هستند و نسبت به مایت گرد و غبار(درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس) وسایر آلژن های محیطی، حساسیت دارند.آسم اغلب اوقات توسط اثرات سیگار روی ریه ها پیچیده تر می شود. بنابراین، اعتماد کردن به تاریخچه ای که بیماران بزرگسال ارائه می دهند، دشوارمی باشد. آسم می تواند در هر سنی وجود داشته باشد و پیک سنی آن در3سالگی است. درکودکی، میزان ابتلای مردان نسبت به زنان 2به1 است ولی این نسبت جنسی در بزرگسالان یکسان می شود. عقیده رایجی که می گویند آسم بعد از رشد در بچه ها از بین می رود تا حدی توجیه شده است. مطالعات طولانی مدت که بچه ها را تا وقتی که به40 سالگی برسند، پیگیری کرده است، بیانگر این مطلب می باشد که در بسیاری از افراد مبتلا،طی بلوغ علائم آسم از بین می رود ولی در بعضی از افراد طی بزرگسالی آسم باز خواهد گشت به خصوص در کودکانی که علائم مداوم و آسم شدید داشته اند. بزرگسالان مبتلا به آسم (به ویژه آنهایی که بیماری شان طی دوران بلوغ شروع شده است)، به ندرت ممکن است که به طوردائم بدون علامت شوند. شدت آسم دریک بیمار به طور چشمگیری تغییر نمی کند؛ در حالی که که بیماران مبتلا به فرم شدید از همان ابتدا بیماری شان شدید بوده است. مرگ و میرناشی از آسم غیر معمول می باشد و در دهه گذشته در بسیاری از کشورهای پیشرفته به طور پایداری کم شده است. افزایش مرگ و میر ناشی ازآسم دردهه ی 1960دربسیاری ازکشور ها دیده شد و با مصرف آگونیست های ?-B?^2 آدرنرژیک کوتاه اثرمرتبط بوده است(به عنوان درمان نجات بخش)
امروزه شواهدی وجوددارد که بیان می کند استفاده گسترده ازکوتیکواستنشاقی (ICSs) دربیماران مبتلا به آسم پایدار، مسئول کاهش مرگ و میر در سال های اخیر می باشد. فاکتورهای خطر اصلی مرگ و میرناشی از آسم عبارتند از: بیماری با کنترل نامناسب که همراه با استفاده مکررازمتسع کننده های برونشی استنشاقی باشد، عدم استفاده ازدرمان با کورتیکواستروئید و مراجعه قبلی به بیمارستان به خاطر آسم “شبه کشنده”. موافقت با یک تعریف واحد ازآسم دشواراست، ولی توافقات خوبی روی توصیف بالینی این سندرم وپاتولوژی بیماری وجوددارد.تاوقتی که مکانیسم های اتیولوژی بیماری بهترشناخته نشوند، ارائه یک تعریف دقیق دشوارخواهد بود.
2-1-3 اتیولوژی
آسم یک بیماری هتروژن است که فاکتورهای ژنتیکی و محیطی روی آن اثرمتقابل دارند. فاکتورهای متعددی برای این بیماری توضیح داده شده اند.
2-1-4 آتوپی
آتوپی یک فاکتورخطرعمده برای آسم است و افرادی که آتوپی ندارند(م.استعدادژنتیکی برای بروزحساسیت) ریسک ابتلای کمی برای آسم دارند. بیماران مبتلا به آسم عموماً ازسایربیماری های آتوپیک به ویژه رینیت آلرژیک (که ممکن است دربیش از80% بیماری آسماتیک دیده شود)ودرماتیک آتوپیک(اگزما)، رنج می برند. آتوپی ممکن است در50-40% جمعیت کشورهای پیشرفته دیده شود و تنها نسبت کمی از افرادممکن است آسماتیک شوند. این مشاهده بیانگر این موضوع است که عوامل محیطی یاژنتیکی دیگری نیزممکن است در استعداد ابتلا به آسم در افرادآتوپیک موثرباشند.آلرژن های که منجربه بروز حساسیت می شود غالباً پروتئین هایی هستند که خاصیت پروتئازی دارند و شایع ترین آلرژن ها برخاسته از مایت، گرد و غبار، موی سگ و گربه،سوسک حمام،گرده های چمن ودرخت و جانورهای جونده(در کارهای آزمایشگاهی) می باشد. آتوپی به علت تولید نوع خاصی ازآنتی بادی IGE براساس ژنتیک می باشد و بسیاری از بیماران مبتلا، تاریخچه خانوادگی از بیماری های آلرژیک را ذکر می کنند.
2-1-5 آسم ذاتی
اقلیتی ازبیماران مبتلا به آسم(تقریباً10%) دارای تست پوستی منفی نسبت به آلرژن های استنشاقی رایج هستند وغلضت IGE درسرم شان نیز نرمال است. این بیماری(مبتلا به آسم غیرآتوپیک یا ذاتی)، معمولاً بیماری را درسن بالاتری بروز می دهند(آسم باشروع در بزرگسالی)، معمولاً پولیپ های نازال دارند و ممکن است به آُسپرین حساس باشند. این بیماران عموماً به آسم شدید تر وپایدارتری مبتلا می باشند. دانسته ها درمورد مکانیسم این بیماری اندک است ولی به نظرمی رسد ایمونوپاتولوژی حاصل ازبیوپسی برونشیال و خلط با یافته های حاصل ازآسم آتوپیک یکسان است. شواهد جدید مبنی بر تولید موضعی IGE درمجاری هوایی، بیانگراحتمال مکانیسم های مرتبط باIGE رایج می باشد.
2-1-6 عفونت ها
اگرچه عفونت های ویروسی به عنوان محرک هایی درتشدید آسم مطرح هستند ولی در مورد ایفای نقش این عفونت ها در اتیولوژی بیماری اطمینانی وجودندارد. ارتباطاتی بین عفونت ویروس سنسیشیال تنفسی در نوازادی و ابتلا به آسم وجود دارد ولی توضیح دادن پاتوژنر خاص این موضوع دشواراست چرا که این عفونت درکودکان خیلی رایج می باشد. اخیراً، مشخص شده که باکتری های آتیپیک نظیر مایکوپلاسما و کلامیدیا درمکانیسم آسم شدید دخیل هستند، ولی شواهدی قانع کننده مبنی بر وجود یک ارتباط واقعی وجود ندارد.
ملاحظات ژنتیکی. ارتباط خانوادگی آسم و درجه هماهنگی بالای ابتلا در دوقلو های همسان، بیانگر استعداد ژنتیکی برای آسم می باشد؛ در هرحال این که آیا ژن های استعداد ژنتیکی به آسم مشابه ژن های استعداد آتوپی می باشد یا خیر، هنوز روشن نشده است. به نظر می رسد که ژن های متفاوت ویژه ای در بروزآسم نقش دارندوشواهد فراینده ای مبنی برنقش ژنتیک درشدت بیماری وجود دارد. غربالگری های ژنتیکی بر اساس آنالیز های کلاسیک پیوستگی و پلی مورفیسم نوکلئوتید های منفرد درژن های متفاوت، بیانگر این نکته است که آسم پلی ژنتیک می باشد و اینکه هر ژن شناخته شده دارای تأثیرکمی می باشد و اغلب درجمعیت های گوناگون تکرار نشده است. این مشاهدات بیان می کند که اثرات متقابل ژن های مختلف مهم است واین ژن ها ممکن است درجمعیت های مختلف، متفاوت باشد. استواترین یافته ها بیانگر ارتباط پلی مورفیسم های ژن های روی کروموزوم5q (شامل سلول T کمک کننده2 ، IL-5، 4-IL، 9-IL و 13 -IL که با آتوپی درارتباطند)، می باشد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید