thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۲- اختصار ه­ای از نتايج به­ دست آمده از پژوهش

در اين پژوهش براي پاسخ­دادن به سؤال­هاي پژوهش­، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضيه فرعی تدوين گردید. در فرضيه‌ اصلی اول به بررسي تفاوت بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم با شرکت‌های دارای بحران مالی، در فرضیه دوم به مطالعه تفاوت بین اقلام تعهدی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی، در فرضیه سوم به مطالعه تفاوت سرعت گزارشگری مالی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی و در فرضیه چهارم به مطالعه ارتباط و توانایی پیش­بینی اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی در پیش­بینی بحران مالی پرداخته گردید. معناداربودن تفاوت در سه فرضیه اصلی اول با بهره گیری از آزمون­های من­ویتنی و تی مستقل انجام گردید و به مقصود آزمون فرضيه‌­ی چهارم، الگوی رگرسيون لجستیک تخمين زده شده می باشد و در اين الگو ضرايب متغيرهاي وابسته و کنترلي، مقدار ثابت، معناداري هر يک از اين ضرايب، معناداری کل الگو و ضريب مک­فادون بررسي و تحليل گردید. نتایج کلی پژوهش نشان­دهنده­ی تأیید فرضیه­های اصلی اول، دوم و چهارم پژوهش بود اما فرضیه­ی اصلی سوم پژوهش تأیید نشد.

۵-۲-۱- فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول این پژوهش به آزمون تفاوت معناداری بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. فرضیه اصلی اول به پنج فرضیه فرعی تقسیم شده می باشد. به اظهار دیگر، در این پژوهش جریان­های نقدی شامل پنج متغیر­ وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش می باشد.

فرضیه فرعی اول به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی اول کم­تر از میزان α یعنی ۵% می باشد، فرضیه فرعی اول تأیید گردید. پس، میزان وجه نقد عملیاتی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. این به آن معنا می باشد که شرکت­های دارای بحران مالی در مقایسه با شرکت­های سالم توانایی کسب وجه نقد عملیاتی کافی را نداشته و در نتیجه، قابلیت انعطاف­پذیری شرکت در مقابله با شرایط نامساعد کاهش خواهد پیدا نمود.

فرضیه فرعی دوم به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­های­ شرکت­های سالم و


شرکت­های دارای بحران مالی ارتباط معناداری اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی دوم کم­تر از میزان α یعنی ۵% می باشد، فرضیه فرعی دوم تأیید گردید. پس، میزان وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. نسبت وجه نقد عملیاتی به کل
دارایی­ها­ مبنایی برای ارزیابی دارایی­های بکارگرفته شده به مقصود مقایسه شرکت­ها از لحاظ تحصیل وجه نقد به جای تحصیل سود از دارایی­های آن­ها نسبت به یکدیگر می باشد پس، نتیجه فرضیه فرعی دوم نشان می­دهد شرکت­های دارای بحران در مقایسه با شرکت­های سالم وجه نقد کم­تری تحصیل می­کنند.

فرضیه فرعی سوم به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های شرکت­های سالم و
شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی سوم کم­تر از میزان α یعنی ۵% می باشد، فرضیه فرعی سوم تأیید گردید. پس، میزان وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها دوره زمانی مورد انتظار را برای بازپرداخت بدهی نشان­می­دهد و این به آن معنا می باشد که  احتمال اینکه مشکلاتی برای بازپرداخت بدهی در آینده پیش آید بیش­تر می­گردد.

فرضیه فرعی چهارم به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های جاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی چهارم

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

کم­تر از میزان α یعنی ۵% می باشد، فرضیه فرعی چهارم تأیید گردید. پس، میزان وجه نقد عملیاتی به کل
بدهی­ها­ی جاری در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. این به آن معنا می باشد که شرکت­های دارای بحران مالی در مقایسه با شرکت­های سالم، توانایی کم­تری برای بازپرداخت بدهی­هایشان دارند.

فرضیه فرعی پنجم به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی به فروش شرکت­های سالم و
شرکت­های دارای بحران مالی پرداخت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی پنجم کم­تر از میزان α یعنی ۵% می باشد، فرضیه فرعی پنجم تأیید گردید. پس، میزان وجه نقد عملیاتی به فروش در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. سرمایه­گذاران، بستانکاران و دیگر کسانی که جریان­های نقدی یک شرکت را مطالعه می­کنند به صورت حساب سود و زیان و اندازه­گیری­های مربوط به سود نیز توجه دارند. نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش، درصد مبلغ فروش تحقق­یافته به عنوان وجه نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی را نشان می­دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید