thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

۶-۱۱-۳- فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک

تحليل رگرسيون مبتني بر چند فرضيه اساسي و ساده مي‏باشد و اگر يك يا چند مورد از اين مفروضات مستقر نباشد، تفسير مربوط به تحليل رگرسيون نادرست بوده و پيش‏بيني‏هاي انجام شده بر اساس آن ضعيف خواهد بود. اين مفروضات عبارتند از:

الف- عدم وجود ناهمساني واريانس Ui ها.

ب- عدم وجود هم خطي کامل بين متغيرهاي توضيحي.

ج- عدم وجود خود همبستگي بين Ui ها.

د- ميانگين اجزاي باقيمانده (خطاها) مساوي صفر می باشد [E(Ui)=0].

ه- کوواريانس صفر بين Ui ها و Xi ها.

و- عدم وجود تورش تصريح.

ز- غير تصادفي بودن متغيرهاي توضيحي.

در مدل داده‏هاي تابلويي دو مورد ازاهميت بيشتري برخوردار می باشد كه در ادامه توضيح داده شده می باشد.

۷-۱۱-۳- ناهمساني واريانس

يکي از مهمترين فروض مدل کلاسيک رگرسيون خطي اين می باشد که اجزاي اخلالUi که تابع رگرسيون جامعه ظاهر مي‏شوند، داراي واريانس همسان هستند. اگر ناهمساني واريانس‏ها وجود داشته باشد آزمون‏هاي t و F نتايج غلطي را ارائه مي‏دهند و آنگاه نمي‏توان فرضيه‏ها را با آزمون F و tتجزيه و تحليل كرد (گجراتي[۱]، ۱۳۸۶).

۸-۱۱-۳- عدم خود همبستگي جملات خطا

اصطلاح خود همبستگي را مي­توان چنين تعريف نمود: همبستگي بين سري مشاهداتي که در زمان (مانند داده‏هاي سري زماني) يا مکان (مانند داده­هاي مقطعي) رديف شده­اند (گجراتي، ۱۳۸۶).

در مدل کلاسيک رگرسيون خطي فرض مي­گردد که در اجزاء اخلال چنين خود همبستگي وجود ندارد. به اين معني که جزء اخلال مربوط به يک نظاره، تحت تأثير جزء اخلال مربوط به نظاره ديگر قرار نمي­گيرد. زماني كه بين جملات خطا ارتباط وجود داشته باشد، مشكل خود همبستگي بين جملات خطا پيش مي­آيد. در صورت وجود خود همبستگي معضلات زير بروز مي­نمايد:

الف- هر چند تخمين­زن­هاي OLS بدون تورش باقي مي­مانند، اما کارا نيستند (در بين همه تخمين­زن­هاي بدون تورش داراي حداقل واريانس نيستند).

  • آزمون­هاي t و F معمولي جهت معني­داري مدل‌ها نمي­توانند به کار گرفته شوند.
  • واريانس خطا اريب­دار می باشد.
  • واريانس ضرايب مدل نيز اريب­دار می باشد.

براي تشخيص وجود خود همبستگي مي­توان از روش ترسيمي، آزمون دوربين_ واتسون[۲] و LM[3] بهره گیری نمود.


 الف- روش ترسيمي

اگر بتوان باقيمانده­هاي روش OLS را پیش روی زمان ترسيم نمود آنگاه وجود خود همبستگي به وسيله نظاره يك الگوي پيوسته در جملات خطا شناخته مي­گردد؛ بدين معني که اگر اندازه جمله خطا به تدريج بزرگتر يا كوچكتر گردد، يا يك الگوي سيكلي را نشان دهد، معرف آن می باشد كه متغير ديگري هست كه به گونه سيستماتيك بر متغير مستقل اثر دارد(گجراتي، ۱۳۸۶).

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

ب- آزمون دوربين- واتسون

اين آزمون از مشهورترين آزمون­ها جهت تشخيص خود همبستگي می باشد. زماني که آماره دوربين واتسون در حدود دو باشد، معرف آن می باشد كه خود همبستگي وجود ندارد، ولي مقادير بالاتر يا كمتر از ۲ معرف آن می باشد كه جملات خطا به صورت تصادفي اتفاق نمي­افتند و بنابراين، نتايج غيرواقعي می باشد (گجراتي، ۱۳۸۶).

ج- آزمونLM

آزمون LM که منتسب به بروش- گادفري[۴] می باشد، يکي از کامل­ترين آزمون­هاي تشخيص خود همبستگي می باشد. در اين روش علاوه بر خود همبستگي از درجه يک، خود همبستگي از درجات بالاتر نيز قابل تشخيص می باشد (گجراتي، ۱۳۸۶).

[۱] Gujarati

[۲] Durbin – Watson

[۳] Lagrange Multiplier

[۴] Breusch- Godfrey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال ۱- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال ۲- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری، ارتباط هست؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید