thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱-۶-۲  نوسان ضمنی

همانطور که در قسمتهای قبل عنوان گردید فرمول قیمت گذاری قرارداد اختیار معامله بلک – اسکولز عنوان می کند که قیمت اختیار معامله تابعی از قیمت دارایی˓ قیمت توافقی˓ نرخ بهره بدون ریسک˓ زمان باقی مانده تا سررسید قرارداد اختیار معامله و نوسان دارایی می باشد. تمامی پارامترهای بالا قابل نظاره هستند اما نوسانی که در قیمت بازار قرارداد اختیار معامله نهفته می باشد تنها از طریق یک مدل قیمت گذاری قابل استخراج می باشد. به این نوسان نوسان ضمنی می گویند. نوسان ضمنی اغلب به عنوان انتظار بازار از نوسان تا زمان سررسید قرارداد اختیار معامله تفسیر می گردد. چند مورد از مطالعاتی که مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار معامله بلک – اسکولز در آنها مورد بهره گیری قرار گرفت مطالعات رندلمان و لاتان[۱](۱۹۷۶)˓ ماناستر و چیراس[۲](۱۹۷۸) و بکرز[۳](۱۹۸۱) می باشد. مطالعات بیشتری همچنین نوسان ضمنی را به عنوان منبعی از اطلاعات تعیین نموده اند. برای مثال مطالعاتی که توسط دی و لوییس[۴](۱۹۹۰) انجام گردید به این نتیجه رسید که مدلهای سری زمانی نوسان شرطی حاکی از نوسان ضمنی بوده و لامورکس و لاستراپس[۵](۱۹۹۳)  دریافتند که اطلاعاتی که در نوسان تاریخی هست بهتر و مؤثرتر از اطلاعاتی می باشد که در نوسان ضمنی هست. به علاوه کانینا و فیگلوسکی[۶](۱۹۹۳) دریافت که نوسان ضمنی هیچگونه ارتباطی با نوسانات آتی نداشته و پس به مقصود تخمین نوسانات بازار نباید تنها به نوسانات ضمنی تکیه نمود.

از طرف دیگر تعداد زیادی از مطالعات در پیشینه رساله پیدا نمود می گردد که در آنها برتری نوسان ضمنی مورد طرفداری قرار گرفته می باشد. برای مثال کارهایی که توسط جوریون[۷](۱۹۹۵)˓ فلمینگ[۸](۱۹۹۸)˓ پرابهالا و کریستنسن[۹])۱۹۹۸) و هنسن و کریستنسن[۱۰](۲۰۰۲) انجام گرفت. اخیرا پرابهالا˓ هنسن و کریستنسن[۱۱](۲۰۰۱)˓ بلیر ˓ پون وتیلور[۱۲] (۲۰۰۱)˓ ادرینتون و گوان[۱۳](۲۰۰۲)˓ پنگ و جیانگ[۱۴](۲۰۰۴) مجموعه ای بزرگتر از داده ها و گزارشاتی متناوبتر به مقصود ایجاد تغییرات ساختاری اتخاذ کردند و نتیجه گیری گردید که نوسان ضمنی یک پیش بینی موثرتر برای نوسان آتی نسبت به نوسان تاریخی می باشد. در تازه ترین مقاله که توسط پون و گرنگر (۲۰۰۵) ارائه گردید این نتیجه گیری صورت گرفت که توانایی پیش بینی نوسان ضمنی نمی تواند در مقایسه با مدلهای نوسان دیگر نادیده گرفته گردد یا دست کم گرفته گردد. به ویژه اینکه نوسان ضمنی توانایی های پیش بینی برتری را به نمایش گذاشته می باشد و باعث ایجاد مدلهای نوسان تاریخی بسیاری شده و عملکرد پیش بینی ها را که از سری های زمانی  که از داده های زیاد با تناوب بالا تشکیل شده اند را با هم منطبق می کند.

[۱] Latane and Rendleman

[۲] Manaster and chiras

[۳] Beckers

[۴] Day and lewis

[۵] Lamoureux and lastrapes

[۶] Canina and figlewski

[۷] Jorion

[۸] Fleming

[۹] Prabhala and Christensen

[۱۰] Christensen and Hansen

[۱۱] Prabhala  and Hansen and Christensen

[۱۲] Blair and poon and taylor

[۱۳] Ederinton and guan

[۱۴] Pong and ,jiang

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها با فرمت ورد


پاسخ دهید