thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۳- بحث و نتیجه گیری:

نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأثیر قدرت مرجعیت سرپرست و فشار و اجبار سرپرست برعملکرد تیم حسابرس در مقایسه با پژوهش روبرت (۲۰۰۷) و همکاران وی در آمریکا بیشتر می باشد و تأثیر تخصص سرپرست بر عملکرد تیم حسابرسی در مقایسه با پژوهش انجام شده توسط روبرت (۲۰۰۷) و همکاران وی کمتر می باشد.

واکنش تیم حسابرس نسبت به قدرت نظارتی سرپرست که شامل عملکرد مناسب، بازخورد مناسب و تأثیرپذیری از سرپرست که در این پژوهش بدست آمده مثبت تر می باشد از روبرت (۲۰۰۷) و همکاران وی نیز در پژوهش خود، عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی و تاثیرپذیری از سرپرست را گزارش کردند که از پژوهش حاضر کمتر می باشد.

در پژوهش حاضر نیز در ارتباط با هر سه جنبه از تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها تفاوت معناداری نظاره شده می باشد. تفاوت های موجود میان نتایج این تحقیقات ممکن می باشد ناشی از تفاوت در شرایط صنعتی و فرهنگی در کشورهای مختلف و یا ناشی از فاصله زمانی میان انجام این تحقیقات باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید