thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۵ روش‌های تجزيه و تحليل داده‌ها

۳-۵-۱ مقیاس اندازه‌گیری

یکی از مهم‌ترین کارهایی که یک پژوهشگر قبل از شروع به طراحی روش پژوهش و یا طرح مطالعه لازم می باشد آن را به دقت مد نظر قرار دهد، در نظر داشتن و شناسایی مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرهای مطالعه می باشد، انتخاب سطح مناسب براي اندازه‌گيري متغير مورد مطالعه باعث مي‌گردد كه داده‌ها مورد گردآوري گوياي واقعيت مورد مطالعه باشند يك متغير را مي‌توان در سطوح مختلف به توضیح زیر اندازه‌گيري كرد:

  1. مقياس اسمي[۱]
  2. مقياس رتبه‌اي [۲]
  3. مقياس فاصله‌اي [۳]
  4. مقياس نسبتي [۴]

مقیاس مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع مقیاس رتبه‌ای می‌باشد مقیاس رتبه‌ای، مقیاسی می باشد که افراد یا اشیا را از لحاظ صفت ویژه، رتبه‌بندی می کند. در این مقیاس به تعداد افراد، رتبه هست. در مقیاس رتبه‌ای، اعداد فقط اطلاعاتی درمورد سلسله‌مراتب یا به تعبیری، رتبه اشیاء یا افراد در طول مقیاس، فراهم می‌آورند؛ در مقیاس رتبه‌ای نه تنها تفاوت كیفی متغیرها مشخص می گردد بلكه برتری و یا كم تری مقدار و درجه‌ی صفت مورد مطالعه نیز، نشان داده می گردد. بدین معنا كه افراد مورد مطالعه از نظر صفت مورد نظر، از بیش‌ترین تا کم‌ترین مقدار آن صفت درجه‌بندی و مرتبه هر فرد نسبت به دیگران مشخص می گردد مانند متغيرهايي كه مقياس رتبه‌اي براي آن‌ها بكار مي‌رود متغير توجه مي‌باشد. پس با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش هدف استخراج توجه حسابرسان مستقل در مورد عوامل موثر بر افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی می‌باشد به گونه قطع می‌توان از مقیاس اندازه‌گیری رتبه‌ای در این پژوهش بهره گیری نمود.

۳-۵-۲ مقیاس مورد بهره گیری ونحوه نمره دهی

مانند ابزارهاي گردآوري داده‌ها در تحقيقات، مقياس‌ها سنجش توجه می باشد. مهم‌ترین مقياس‌ها اندازه‌گيري توجه عبارت‌اند از: مقياس ليكرت، مقياس افتراق معنايي، مقياس ثرستون، مقياس گاتمن و مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس.در پژوهش حاضر برای سنجش توجه حسابرسان مستقل از مقياس ليكرت بهره گیری شده می باشد اين مقياس از مجموعه‌ای منظم از گويه ها كه به ترتيب خاصي تدوين شده می باشد ساخته مي گردد. اين گويه ها حالات خاصي از پديده مورد اندازه‌گیری را به صورت گويه هايي كه از لحاظ ارزش اندازه‌گیری داراي فاصله‌های مساوي می باشد عرضه می کند.  براي تدوين اين گويه ها معمولاً از عبارات مساعد و نامساعد (مثل بسیارکم وبسیارزیاد ویا بسیارمخالف وبسیارموافق) درمورد پديده مورد اندازه‌گیری به تعداد مساوي بهره گیری می گردد. در پژوهش حاضر از طیف پنج قسمتی لیکرت بهره گیری شده می باشد وبرای نمره‌گذاری این طیف از شایع‌ترین شکل نمره دهی به توضیح زیر بهره گیری‌شده.

پاسخ‌دهندگان ميزان موافقت خود را باهر يك از پرسش‌ها در يك مقياس درجه‌بندی شده كه از يك تا پنج می باشد نشان می‌دهد.  سپس آزمودني به هر یک ازگويه ها از نظر عددي (رتبه) ارزش‌گذاری مي گردد. حاصل جمع عددي اين ارزش‌ها نمره آزمودني را در اين مقياس به دست می‌دهد.

[۱].  Ratis Scale

[۲] . Ordina Iscale

[۳] . Interval Scale

[۴] . Ratis Scale

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

سوالات یا اهداف پایان نامه :


 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی با فرمت ورد