thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۲- اظهار مسئله  

در دنیای واقعی که بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در آن فعالیت می‌کنند، بهینه سازی منابع مالی از مهم‌ترین مسائل آن‌هاست. متعادل کردن منابع مالی باعث حداکثر کردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه می گردد. شرکت‌ها برای تأمین مالی تنها از یک منبع (سرمایه یا بدهی) بهره گیری نمی‌کنند؛ بلکه ترکیبی از آن‌ها را بکار می‌برند. نکته مهم این می باشد که شرکت‌ها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، بایستی کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود بهره گیری کنند. قطعاً شناسایی راه های مختلف تأمین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت‌ها یاری خواهد نمود و بهره گیری بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند (فخاري و همكاران،۱۳۹۰).

وجود بدهی در ساختار مالی شرکت‌ها دلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می گردد و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک مالی و در نتیجه افزايش سود انباشته و به تبع آن کاهش بازده سهام می گردد (چنگ و همکاران،۲۰۰۹) .

مدیریت مالی با تصمیم گیری درمورد بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تأمین می کند و با تصمیم گیری درمورد دارایی‌های جاری، دارایی‌های بلندمدت و سرمایه گذاری‌ها، آن‌ها را بکار می‌برد (رزاقي،۱۳۸۶، ۳)؛ لذا بدهی یکی از اجزاي اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت‌هاست که تأثیر مهمی در مديريت تأمین مالی شرکت‌ها ايفا می کند.


در این پژوهش ارتباط معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها به پیروی از پژوهش ویو و همکاران (۲۰۱۲) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیر نسبت‌های نسبت تغييرات بدهي مایرس و ماجلوف[۱] (۲۰۰۸) و سود انباشته کراهام و هاروی[۲] (۲۰۰۱) به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فرصت‌هاي رشد (چنگ و همکاران[۳] ۲۰۰۹) شاخص سودآوري کایهن و تیتمن[۴] (۲۰۰۷) و اندازه شركت (ویو و اکس یو[۵]، ۲۰۰۵) به عنوان متغیرهای مستقل بهره گیری خواهیم نمود. هم‌چنین برای تعیین یک ارتباط مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی مانند: نسبت دارایی‌های مشهود (پستور و ورونرسی[۶]، ۲۰۰۳)، سياست سرمايه گذاري (وی یو و همکاران[۷]،۲۰۰۵)، تقسيم سود (بکر و ورگلر[۸]،۲۰۰۲)، نسبت دارایی‌های نقدي استین[۹] (۱۹۹۶)، و نرخ رشد فروش شرکت کونری و همکاران[۱۰] (۱۹۹۳)، که بر روی متغیرهای مستقل به صورت غیر مستقیم تأثیر دارند، بهره گیری خواهیم نمود.

معیارهای ‌‌رشد ‌‌شركت یکی‌ ‌از ‌‌ابزارهای‌ بسیار‌ ‌مهم ‌و ‌‌اساسی ‌برای ‌تصمیم ‌گیری‌های ‌‌‌‌‌مدیریت ‌‌‌به شمار می رود. پس شناسایی عامل‌های تأثیر گذار بر رشد شركت یکی از موارد حساس و دارای اهمیت بالا در شرکت‌ها می‌باشد. بیشتر تحقیقات پیشین عامل رشد شركت را با یک عامل مورد مطالعه خود قرار داده‌اند، اما در این پژوهش ما با در نظر داشتن موارد مطرح شده به دنبال آن هستیم که یک ارتباط مناسب و تأثیر گذار بین چندین عامل تأثیر گذار بر رشد شركت و ارتباط آن با سود انباشته و نسبت تغییرات در بدهی‌ها را پیدا کنیم.

در نهایت سؤال اصلی پژوهش به این شکل می باشد که آیا معيارهای رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) بر نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها تأثیر گذار می باشد یا نه. هدف اصلي اين مطالعه یافتن ارتباط عوامل مختلف معيار رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها می باشد.

[۱] – Myers, S., Majluf

[۲] – Graham, J., Harvey

[۳] – Chang ea at

[۴] – Kayhan and Titman

[۵] – Wu, X., Xu

[۶] – Pastor, L., Veronesi

[۷] – Wu, X., Wang, Z., Yao, J.

[۸] – Baker, M., Wurgler

[۹] – Stein

[۱۰] – Cooney, J., Kalay, A

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد