ویژگی‌های فرهنگ سازمانی مقاله

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی

در صورتی‌که فرهنگ را سیستمی از استنباطِ مشترک اعضا نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه‌ای از ویژگی‌های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن‌ها ارج می‌نهد یا برای آن‌ها ارزش قائل است. این 10 ویژگی عبارتند از:

 1. خلاقیت فردی: میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقلالی که افراد دارند.
 2. ریسک‌پذیری: میزانی که افراد تشویق می‌شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند، دست به کارهای مخاطره‌آمیز بزنند و بلندپروازی کنند.
 3. رهبری: میزانی که سازمان هدف‌ها و عملکردهایی را که انتظار می‌رود انجام شود، مشخص می‌نماید.
 4. یک‌پارچگی: میزان یا درجه‌ای که واحدهای درون سازمان به روش هماهنگ عمل می‌کنند.
 5. حمایت مدیریت: میزان یا درجه‌ای که مدیران با زیردستان خود ارتباط برقرار می‌کنند، آن‌ها را یاری می‌دهند و یا از آن‌ها حمایت می‌کنند.

6.کنترل: تعدادی قوانین و مقررات و میزانی از سرپرستی مستقیم که مدیران بر رفتار افرادی اعمال می‌کنند.

 1. هویت: میزان یا درجه‌ای که افراد، کل سازمان (و نه گروه خاص یا رشته‌ای که فرد در آن تخصص دارد) را معرف خود می‌دانند.
 2. سیستم پاداش: میزان یا درجه‌ای که شیوه تخصیص پاداش (یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام) بر اساس شاخصای عملکرد کارکنان قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتی‌بازی و از این قبیل شاخصا.
 3. سازش با پدیده تعارض: میزان یا درجه‌ای که افراد تشویق می‌شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشکار باشند.
 4. الگوی ارتباطی: میزان یا درجه‌ای که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب احتیاجات رسمی محدود می‌شود(شاین،1383 ،163)

جیمز پرسی همین ویژگی‌ها را با اندکی تفاوت به شرح زیر بیان می‌کند:

 1. هویت یا شخصیت افراد 2. اهمیت کارِ گروهی 3.  نگرش کارکنان 4.  یک‌پارچگی 5. کنترل و سرپرستی
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   راه حل هایی جهت کاهش موانع و مشکلات ارزشیابی

6  .  ریسک‌پذیری 7.  میزان پاداش 8.  میزان تضاد 9.  میزان حمایت و راهنمایی مدیریت 10.  نگرش سازمان در مورد اهداف (حقیقی،1382،515).

نتایج مطالعاتی که به منظور میزان تعهد کارکنان و تعیین ارزش‌ها و عقاید اساسی آنان در برخی از سازمان‌های

موفق صورت گرفته است، ویژگی های فرهنگ سازمانی را با توجه به درجه اهمیتشان به شرح زیر نشان می‌دهد:

 1. عملکرد
 2. صداقت
 3. رقابت
 4. روحیه کار گروهی
 5. روحیه سازمانی
 6. نوآوری
 7. حمایت مدیریت
 8. موفقیتهای فردی
 9. وفاداری

در صورتی‌که فرهنگ سازمانی از زاویه این 10 ویژگی مورد توجه قرار گیرد، تصویر کاملی از آن به دست می‌آید. این تصویر به‌صورت اصلی درمی‌آید که منعکس‌کننده نوع احساسات اعضا، استنباط مشترک آنان، شیوه انجام امور و نوع رفتار آنان است(گودرزی،1381، 43).

 

دسته‌ها: مقاله