نیازهای صنعت مرغداری مقاله

نیازهای صنعت مرغداری

2-3-9-1-  مواد اولیه خوراک :  بزرگترین نقطه ضعف و معضل پرورش طیور در ایران وابسته بودن این صنعت به مواداولیه دان وارداتی است.به طور کلی می توان اعلام کرد که حدود 70%مواد اولیه خوراک طیور مورد نیاز کشور از منابع خارجی تهیه می گردد.مهمترین مواد اولیه مورد نیاز خوراک طیور به شرح زیر است :

الف) ذرت

پر مصرف ترین ماده اولیه خوراک طیور ذرت می باشد این ماده منبع اصلی  تامین انرژی مورد نیاز خوراک طیور است.سالیانه حدود 6000000  تن ذرت مورد نیاز مرغداریهای کشور است که تقریبا 2400000 تن از منابع داخلی و بقیه از خارج توسط شرکت پشتیبانی امور دام (وزارت جهاد کشاورزی ووزارت صنعت ، معدن و تجارت)و بخش خصوصی تامین میگردد.

ب) کنجاله سویا

دومین ماده مهمی است که در خوراک طیور مصرف می شود .کنجاله سویا منبع پروتئینی گیاهی است .نیاز سالانه آن بالغ بر2500000 تن است که 350000 تن آن از منابع داخلی و بقیه از خارج توسط شرکت پشتیبانی امور دام (وزارت جهاد کشاورزی ووزارت صنعت ، معدن و تجارت)و بخش خصوصی تامین میگردد.

ج) جو

جو یکی از اقلام خوراک دام و طیوراست. نیاز سالانه این خوراک 5200000  تن می باشد که 3500000  تن  آن از منابع داخلی و بقیه از خارج توسط شرکت پشتیبانی امور دام (وزارت جهاد کشاورزی ووزارت صنعت ، معدن و تجارت)و بخش خصوصی تامین میگردد.

د) سایر اقلام

شامل مواد وارداتی و تولید داخلی است که مواد وارداتی شامل مواد معدنی(مینرالها)،انواع ویتامینها ،اسید های آمینه ، پودر ماهی، متیونین ولیزین بوده وتولید داخلی شامل سبوس گندم،صدف ونمک،دی یا منو کلسیم فسفات می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تئوری نیازهای اکتسابی

2-3-9-2- مواد بیولوژیک:

الف) دارو

داروهای مورد مصرف در کشور به دو صورت فرموله شده در کارخانجات داخلی و یا

واردات به حالت بسته بندی شده و آماده مصرف وجود دارد.

در حالت اول ماده اصلی و موثر داروها ، به کشور وارد می گردد و در اختیار کارخانجات داخلی

قرار میگیرد .کنترل کیفیت و توزیع داروها توسط دامپزشکی کشور صورت می پذیرد.

ب) واکسن

واکسنهای مورد نیاز این بخش هم از طریق تولید داخلی (موسسه سرم سازی رازی)و هم واردات

تامین می گردد. (پوررضا،1375، تغذیه مرغ)

 

دسته‌ها: مقاله