thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۸-۸ تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمین مالي (تئوري ترجيحي)

بر اساس اين تئوري، شرکت‌ها در تأمین منابع مالي مورد نياز خود، سلسله مراتبي را كه پيامد وجود اطلاعات نامتقارن می باشد، طي می‌کنند. بر اساس اين تئوري شرکت‌ها روش‌های تأمین مالي داخلي را به خارجي ترجيح می‌دهند و در صورت نياز به تأمین مالي خارجي، استقراض را به انتشار سهام مرجع می‌دانند. از دلايلي كه مديران را ترغيب به اين نوع تأمین مالي می کند، می‌توان به هزينه هاي انتشار تصریح كرد. تأمین مالي داخلي از هزينه هاي انتشار جلوگيري می کند و در صورتي كه نياز به تأمین مالي خارجي باشد، هزينه انتشار اوراق بدهي به مراتب كمتر از سهام می باشد. از طرف ديگر، تأمین مالي از طريق سهام، ممكن می باشد منافع سهامداران قبلي را كاهش دهد (مشايخ و شاهرخي، ۱۳۸۵، ۸۴).

در اين تئوري، هيچ تركيب بهينه اي از انواع بدهي و سهام از قبل تعريف نشده و وجود ندارد. زيرا دو نوع حقوق مالكانه هست: داخلي و خارجي. يكي در اولويت اول و ديگري در اولويت آخر؛ لذا نسبت بدهي هر شركتي نيازهاي انباشته آن شركت براي تأمین مالي خارجي را منعكسمي سازد (بريلي و مايزر[۱]، ۱۳۸۳، ۹۴).

تئوري ترجيحي پديده جديدي نيست و از مدت‌ها قبل شرکت‌ها همواره به اين فكر بوده‌اند كه چگونه براي پرهيز از گرفتار شدن در چرخه تشريفات و مقررات بازار سرمايه، از منابع داخلي خود بهره گیری نمايند (جنسن و مكلينگ، ۱۹۸۶، ۹۱). براي مثال گوردون رفتار سلسله مراتبي را در مطالعات دقيق خود نظاره نمود، اما با انتشار مقاله نيكولاس ماژولف و استوارت[۲] در سال ۱۹۸۴ ارجحيت تأمین مالي داخلي و گريز از صدور اوراق سهام جديد به عنوان يك رفتار مديريتي كه برخلاف منافع سهامداران تلقي می‌گردید، در نظر گرفته گردید.

مقاله مذكور نشان داد مديراني كه صرفاً در راستاي منافع سهامداران اقدام می‌کنند، منطقاً تأمین مالي را از طريق منابع داخلي ترجيح می‌دهند و اگر به دنبال منابع مالي خارجي باشند، صدور اوراق بهادار داراي ريسك كمتر را انتخاب می‌کنند (اسماعيل زاده مقري، ۱۳۸۳، ۵۲).

اين تئوري بازتاب‌های مهمي را به دنبال دارد كه از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زير تصریح كرد:

  1. براي شرکت‌ها نسبت بدهي مطلوب وجود ندارد.
  2. شرکت‌های سودآور، معمولاً كمتر به استقراض روي می‌آورند.
  3. شرکت‌ها متمايل به انباشت وجه نقد هستند.

تئوري هزينه هاي نمايندگي كه بر اساس اين تئوري، در چارچوب واحد اقتصادي دو نوع تضاد منافع شناسايي می گردد: ۱) تضاد منافع بين مديران و صاحبان سهام ۲) تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق قرضه شركت. با اتکا به به همين تئوری می‌توان با ايجاد توازن بين مزاياي حاصل از بدهي و      هزينه هاي نمايندگي بدهي، به يك ساختار مطلوب و بهينه سرمايه دست پيدا كرد (باقر زاده، ۱۳۸۲، ۱۰۰).

همچنين در اين تئوري موارد زير بايد مورد ملاحظه قرار گيرد:

  1. زیرا مديريت در مقايسه با سرمايه گذاران خارجي از اطلاعات بيشتري برخوردار بوده، بنابراين زماني كه دريابد ارزش سهام شركتش به قيمت پایین‌تری ارزش گذاری شده می باشد، نسبت به صدور سهام جديد تمايلي از خود نشان نمی‌دهد (راجان و زينگلس، ۱۹۹۵، ۳۶)، اما در صورتي كه سهام به گونه منصفانه يا بيش از ارزش ذاتي قيمت گذاري شده باشد، نسبت به صدور سهام تمايل خواهد داشت.
  2. سرمايه گذاران بر اين باورند كه زیرا مديران اطلاعات بيشتري در اختيار دارند، بنابراين سعي می‌کنند به

موقع نسبت به انتشار سهام اقدام نمايند.

  1. سهامداران تصميم انتشار سهام را به عنوان يك خبر ناخوشايند تعبير می‌کنند و عقیده دارند كه سهام، سهام صادر می کند بايد سهام خود را با كسر بفروشد.
  2. در روبرو شدن با كسر سهام، شركتي كه نياز به تأمین سرمايه از طريق حقوق صاحبان سهام دارد، ممكن می باشد از فرصت‌های سرمايه گذاري خوب صرفه نظر كند يا به قبول اهرم اضافي تن در دهد. زيرا سهام به قيمتي

كه مديريت آن قيمت را منصفانه می‌داند، قابل فروش نيست.

در نهايت اينكه مطالب فوق سه پيام دارد: نخست اين كه تأمین مالي از طريق سود انباشته بهتر از تأمین مالي

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

از طريق صدور سهام جديد می باشد (هواكيمان، ۲۰۰۶، ۳۹). دوم اين كه نگهداري وجه نقد، اوراق بهادار قابل

معامله و دارایی‌های آماده براي فروش با ظرفيت استقراض بدهي بدون ريسك عدم پرداخت ارزشمند می باشد، زيرا موجب اطمينان خاطر مديريت می گردد (كارلسون و همكاران، ۲۰۰۶، ۶۸). سوم اين كه اگر نياز به تأمین مالي خارجي باشد، بدهي بهتر از حقوق صاحبان سهام می باشد، زيرا بدهي معمولاً از ريسك كمتري برخوردار می باشد. اطلاعات نامتقارن، شركت را به سوي انتشار اوراق بهادار مطمئن‌تر سوقمي دهد و باعث ايجاد سلسله مراتبي براي صدور اوراق بهادار می گردد. اوراق بهادار مطمئن‌تر نه به خاطر اينكه مديريت هميشه تمايل به صدور آن داشته بلكه برعكس، وقتي كه بازار ارزش شركت را بيش از ارزش ذاتي آن تعيين

كرده باشد، مديريت به صدور چنين اوراق بهاداري مصمم خواهد گردید (اسماعيل زاده مقري، ۱۳۸۳، ۴۵).

[۱]– Brili&Mayers

[۲]– Maxolf&Stowart

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید