thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

بازاري كه از ناكارايي رنج مي برد، احتمال وقوع حباب در سطح قيمت ها هست زيرا علت اصلي پيدايش حباب قيمت و فاصله يافتن قيمت ذاتي از قيمت بازاري، عدم اطلاعات كامل می باشد(رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۹۱). يك حباب را به گونه ساده ميتوان افزايش شديد و پيوسته در قيمت يك دارايي يا مجموعه اي از داراييها تعريف كرد كه افزايش اوليه در قيمت، ناشي از انتظارات افزايشي قيمت و در نتيجه جذب خريداران جديد بوده می باشد .اين افزايش قيمت اغلب با يك سري انتظارات معكوس و كاهش شديد قيمتها همراه بوده كه اغلب منجر به ايجاد بحرانهاي مالي شده می باشد(چنگ و لو[۱]، ۲۰۰۹).

در ادامه به عدم تقارن اطلاعاتی که در واقع یکی از پیامدهای آن کاهش کارایی بازار می باشد خواهیم پرداخت.

عدم تقارن اطلاعات پیامدهاي نا مطلوب مختلفی را ازقبیل کاهش کارایی بازار،افزایش هزینه هاي معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و به گونه کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهاي سرمایه را در پی دارد(حاجیها و مرادیان، ۱۳۹۳).

اولین بار در سال ۱۹۷۰ نظريه عدم تقارن اطلاعاتی توسط اکرلوف ، اسپنس و استیگلیتز ارائه گردید. اين پژوهشگران نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها گردد که اين امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آيد. آنها نوعی بازار را به تصوير می کشند که در آن فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد(ستایش و همکاران، ۱۳۹۲). عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد می گردد كه سهامداران به اطلاعات محرمانه ای كه مدیران شركت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات كافی در بازار و انعكاس بموقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با كارایی بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتی كه در بازار پخش می گردد به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیك می باشد. به بیانی دیگر ویژگی مهم بازار كارا این می باشد كه قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار می باشد. بازار كارا بایستی نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به عموم می‌رسد، قیمت سهام عادی شركت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عكس‌العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل كننده ای در بازار برای ارزیابی و مطالعه اثر اطلاعات جدید برقیمت نباشد، طبعا” آن بازار كارایی نخواهد داشت (نامدار، ۱۳۹۰).

معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت ها در بازار منتشر می گردد، اين اطلاعات توسط تحلیل گران، سرمايه گذاران و ساير بهره گیری کنندگان مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خريد يا فروش سهام صورت می پذيرد . بنابراين، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی از سوی سرمايه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمايه ايجاد می گردد که اين امر تحلیل های نادرست و گمراه کنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در اين حالت سرمايه گذاران کوچک تمايلی به سرمايه گذاری نخواهند داشت و اين مسئله در نهايت منجر به افزايش هزينه سرمايه شرکت به میزان ريسکی می گردد که بايد به وسیله سرمايه گذاران کمتر تحمل گردد (لامبرت و همکاران[۲]، ۲۰۰۶).

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و سرمایه گذاران خارج از شرکت بیشتر باشد، تقاضا برای محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از آنجا که شرکتهای بزرگ در قایسه با شرکتهای کوچک، اغلب به گونه داوطلبانه یا اجباری مبادرت به تولید و ارائه اطلاعات عمومی بیشتری می نمایند و اخبار مربوط به فعالیت آنها به شکل گسترده تری در اختیار عموم قرار می گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی در آنها کمتر می باشد و این باعث کاهش تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه در آنها می گردد(لافوند و واتز[۳]، ۲۰۰۸).

در این پژوهش جهت سنجش عملکرد اطلاعاتی از دو معیار خطای پیش بینی سود و نوسان بازدهی بهره گیری می گردد. در ادامه به مطالعه این دو معیار خواهیم پرداخت.

که سود پیش بینی شده توسط شرکتها داراي محتواي اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداري به دلیل تأثیر و تأثیر آن در تصمیم گیري هاي بهره گیری کننده بویژه سرمایه گذاران بارزتر می گردد. شواهد تجربی نشان داده اند که سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاري سهام از آن بهره گیری میکنند. این پیش بینی، اظهار کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی می باشد که ممکن می باشد به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش بینی براي سرمایه گذاران مهم می باشد زیرا تصمیم گیري سرمایه گذاران در مورد خرید، فروش و یا نگهداري سهام بر مبناي این اطلاعات می باشد. پس خطاي پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه می باشد (جگ و مکنومی[۴] ، ۲۰۰۳).


پیش بینی سود مدیریت نوعی افشای اجباری می باشد که اطلاعاتی در باره سود مورد انتظار هر شرکت خاص ارائه می کند و جنبه ای از افشا به شمار می رود(هرست[۵]، ۲۰۰۸). اساساً افشای اختیاری و اجباری دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطلاعات به سهامداران بیرونی می باشد.هرچند ادبیات قابل توجهی نشان می دهد که این دو نوع افشا اطلاعات ارزشمند و مربوطی دارد و بر قیمت اوراق بهادار بطور معنا دار تاثیر می گذارد، با این حال این افشاها می تواند خطاهایی نیز داشته باشد. مطالعه این موضوع می تواند موجب درک بهتر ارزش افشای اطلاعات گردد و برای سرمایه گذاران و مراجع تدوین استاندارد نیز قابل بهره گیری باشد(گانگ[۶]، ۲۰۰۹). سرمايه گذاران و تحليلگران مالي سود را به عنوان يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي شركت ها تلقي نموده و تمايل به اندازه گيري ميزان سودآوري آينده شركت دارند تا نسبت به نگهداري يا فروش سهام خود تصميم گيري كنند؛ بدين ترتيب با پيش بيني سود، نسبت به وضعيت يك شركت قضاوت مي نمايند. پيش بيني هاي سود هر سهم در سرمايه گذاريها از اهميت ويژهاي برخوردار می باشد. اهميت اين پيش بيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با واقعيت دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيش بيني از دقت بيشتري برخوردار می باشد(مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).

۲٫Cheng & Lu

۱٫Lambert et al.

۲٫Lafond & Watts

۱٫Jag and Macnomi

۲٫Hirst

۳٫Gong

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید