دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 مطالعه موردی :سیستم های SCADA

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

اهداف پژوهش

 

در این پژوهش مفاهیم و جنبه های مختلف کاربرد فناوری اطلاعات و سیستم های SCADA  در بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده و مقالات علمی  مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد و شناسایی روش های کاربردی  مدیریت و بهینه سازی  مصرف انرژی بر پایه علم فناوری اطلاعات و سیستم های SCADA از اهداف اولیه این پژوهش می باشد.در مرحله بعد با در نظر داشتن مفاهیم و روشهای  مدیریت مصرف یک مدل کاربردی بر مبنای  سیستم های SCADA  جهت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های الکتریکی طراحی وارائه می گردد که یکی از اهداف مهم این پژوهش می باشد .در این بخش با اعمال روشها ی مختلف مدیریت مصرف انرژی و انجام آزمایشهای مرتبط کوشش خواهد گردید که مصرف انرژی الکتریکی و اوج بار مصرفی در مدل آزمایشگاهی تا حد ممکن کاهش یابد و با مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایشات مختلف کوشش می گردد بهترین روش جهت مدیریت مصرف انرژی در کوره های الکتریکی معرفی گردد  بدین ترتیب یکی از اهداف اصلی این پژوهش محقق خواهد گردید.در انتهای با در نظر داشتن نتایج بدست آمده پیشنهاداتی در مورد بهبود روشها در  فعالیت های  آینده  ارائه خواهد گردید .با در نظر داشتن گستردگی کاربرد سیستم های گرمایشی و کوره های الکتریکی در صنایع ایران نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند در بهینه سازی مصرف و کاهش هزینه ها  در این صنایع موثر باشد وبا کاهش اتلاف انرژی در افزایش بهره وری و حفظ محیط زیست موثر باشد .

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 


مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 مطالعه موردی :سیستم های SCADA

دسته بندی : پایان نامه ها