دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش های توزیع، تسهیم و پیش پردازش، مطالعه موردی سیستم های انجین ایکس و وارنیش

تکه ای از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

۱-کلیات پژوهش ۱

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ آشنایی با تکنولوژی وب ۴

۱-۳ تاریخچه ی وب ۵

۱-۳-۱ ۱۹۹۱-۱۹۸۰: آغاز پیشرفت های ابتدایی وب ۵

۱-۳-۲ ۱۹۹۵-۱۹۹۲ رشد وب ۶

۱-۳-۳ ۱۹۹۸-۱۹۹۶ تجاری سازی وب ۶

۱-۳-۵ ۲۰۰۱-۱۹۹۹ دات کام، ارتقا و انفجار ۷

۱-۳-۶  ۲۰۰۲ تا زمان حال ۷

۱-۴  مدل های وب ۹

۱-۵ تشریح وب ۱ و دستاوردهای آن ۱۰

۱-۶  تشریح وب ۲ و دستاوردهای آن ۱۰

۱-۶-۱ مشخصه های مهم وب ۲ ۱۱

۱-۷  تشریح وب ۳ و دستاوردهای آن ۱۴

۱-۸  تخمین آینده ی وب ۱۵

۱-۹ اظهار مساله و سوالات پژوهش ۱۷

۱-۱۰ ضرورت انجام پژوهش ۱۸

۱-۱۱ ساختار پژوهش ۱۹

۱-۱۲ اختصار ی فصل ۲۰

۲-ادبیات پژوهش ۲۱

۲-۱ مقدمه ۲۲

۲-۲ تعریف وب سرور ۲۴

۲-۲  انواع وب سرورها ۲۶

۲-۲-۱  وب سرور آپاچی اچ تی تی پی سرور ۲۸

۲-۲-۲  وب سرور انجین ایکس ۳۰

۲-۳ شتاب دهنده ای به نام وارنیش ۳۱

۲-۳-۱ تاریخچه ۳۲

۲-۳-۲ معماری ۳۲

۲-۳-۳ کارایی ۳۴

۲-۳-۴ شما این کار را اشتباه انجام می دهید ۳۴

۲-۴  نرم افزارهای مبتنی بر وب ۴۷

۲-۴-۱ معماری و وضعیت اجرای  نرم افزارهای تحت وب ۴۸

۲-۵ اختصار فصل ۵۰

۳-روش پژوهش ۵۱

۳-۱ مقدمه ۵۲

۳-۲ آشنایی با لینوکس ۵۳

۳-۲-۱ آشنایی با توزیع اوبونتو ۵۴

۳-۲-۱-۱ آشنایی با محیط ترمینال و کار با دستورات آن ۵۴

۳-۳ اتصال به سرور از راه دور ۵۵

۳-۳-۱ از طریق نرم افزار پوتی و کار با محیط ترمینال اوبونتو ۵۶

۳-۳-۲ از طریق ریموت دسکتاپ کانکشن و کار با محیط اصلی وب سرور ۵۸

۳-۴ نصب وب سرورها روی اوبونتو ۶۰

۳-۴-۱ نصب آپاچی ۶۱

۳-۴-۲ نصب انجین ایکس ۶۵

۳-۴-۳ نصب آپاچی- وارنیش ۷۴

۳-۴-۴ نصب انجین ایکس- وارنیش ۷۹

۳-۵ نصب نرم افزارهای مدیریت محتوا ۸۲

۳-۵-۱ قابلیت های سیستم های مدیریت محتوا ۸۲

۳-۵-۲ انواع سیستم های مدیریت محتوای وب ۸۵

۳-۵-۳ مزایای سیستم های مدیریت محتوا ۸۵

۳-۵-۴ معایب سیستم های مدیریت محتوا ۸۶

۳-۵-۵ مهم ترین سیستم های مدیریت محتوای وب ۸۷

۳-۶ اختصار فصل ۹۱

۴-تست سرعت وب سرورها ۹۲

۴-۱ مقدمه ۹۳

۴-۲ نمایی از محیط نرم افزار نصب وب سرورها ۹۳

۴-۳ وب سایت های تست سرعت بارگذاری ۹۷

۴-۴ نمونه ای از تست سرعت یک وب سرور به همراه یک سیستم مدیریت محتوا ۹۹

۴-۵ نتایج حاصل از تست کلی ۱۰۴

۴-۶ اختصار فصل ۱۱۰

۵-نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۱

۵-۱ مقدمه ۱۱۲

۵-۲ جمع بندی ۱۱۲

۵-۳ نتیجه گیری ۱۱۳

۵-۴ پیشنهادات برای کارهای آینده ۱۱۷

۵-۵ اختصار فصل ۱۱۷

منابع و مراجع ۱۱۸

 

 

 

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت وب پیج تست ۱۱۷

جدول ۴-۲ نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت جی تی متریکس ۱۱۸

جدول ۴-۳ نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت پینگ دام ۱۱۹

جدول ۴-۴ نتایج مقایسه ی سرعت وب سایت ها ۱۲۱

جدول ۴-۵ نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها ۱۲۲

جدول ۵-۱ میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سایت ها ۱۲۷

جدول ۵-۲ میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سرورها ۱۲۸

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱ سرور آپاچی بدون وارنیش ۳۷

شکل ۲-۲ سرور آپاچی به همراه وارنیش ۳۸

شکل ۲-۳ معرفی همه ی وب سرورهای موجود ۴۱

شکل ۲-۴ ویژگی های وب سرورهای موجود ۴۲

شکل ۲-۵ سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط وب سرورهای موجود ۴۲

شکل ۲-۶ زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ ۵۲

شکل ۲-۷ مقایسه زمان اجرای بی هیپ و باینری هیپ به صورت زوم قسمت چپ ۵۳

شکل ۲-۸ تاثیر فشار وی ام روی سرعت اجرای باینری هیپ و بی هیپ به صورت زوم ۵۵

شکل ۲-۹ مقایسه زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ روی دیسک مکانیکی ۵۶

شکل ۲-۱۰ ساختار درخت باینری هیپ ۵۷

شکل ۲-۱۱ ساختار درخت بی هیپ ۵۸

شکل ۲-۱۲ مدل کامپیوتر منسوخ ۶۰

شکل ۳-۱ نرم افزار پوتی ۷۱

شکل ۳-۲ نمایی از محیط خط فرمان پوتی ۷۲

شکل ۳-۳ نمایی از نرم افزار ریموت دسکتاپ کانکشن ۷۳

شکل ۳-۴ نمایی از محیط سرور ۷۴

شکل ۳-۵ صفحه ی وب نشان دهنده نصب درست پی اچ پی(ویژگی های پی اچ پی) ۷۷

شکل ۳-۶ صفحه ی نصب انجین ایکس ۸۱

شکل ۳-۷ بهبود عملکرد آپاچی به وسیله ی وارنیش ۸۹

شکل ۳-۷ نمایی از سایت ووردپرس ۱۰۲

شکل ۳-۸ نمایی از سایت جوملا ۱۰۳

شکل ۳-۹ نمایی از سایت دروپال ۱۰۴

شکل ۴-۱ نمایی از نرم افزار زن سرور و نمایش موارد تست سرور آپاچی ۱۰۸

شکل۴-۲ موارد تست سرور ترکیبی انجین ایکس و وارنیش ۱۰۹

شکل ۴-۳ موارد تست سرور ترکیبی آپاچی و وارنیش ۱۱۰

شکل ۴-۴ موارد تست سرور انجین ایکس ۱۱۱

شکل ۴-۵ نمایی از سایت وب پیچ تست ۱۱۲

شکل ۴-۶ نمایی از سایت جی تی متریکس ۱۱۲

شکل ۴-۷ نمایی از سایت پینگ دام ۱۱۳

شکل ۴-۸ نمایی از سایت جوملا روی سرور انجین ایکس و وارنیش ۱۱۴

شکل ۴-۹ نتیجه ی تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵

شکل ۴-۱۰ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵

شکل ۴-۱۱ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵

شکل ۴-۱۲ نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام ۱۱۶

شکل ۴-۱۳ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام ۱۱۷

شکل ۴-۱۴ نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس ۱۱۷

شکل ۴-۱۵ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس ۱۱۸

شکل ۴-۱۶ نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت وب پیج تست ۱۱۹

شکل ۴-۱۷ نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت جی تی متریکس ۱۲۰

شکل ۴-۱۸ نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت پینگ دام ۱۲۱

شکل ۴-۱۹ نمودار مقایسه ی سرعت وب سایت ها ۱۲۳

شکل ۴-۲۰ نمودار نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها ۱۲۴

شکل ۵-۱ نمودار مقایسه سرعت بارگذاری وب سایت ها ۱۲۹

شکل ۵-۲ نمودار مقایسه سرعت بارگذاری وب سرورها ۱۳۰

 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش های توزیع، تسهیم و پیش پردازش، مطالعه موردی سیستم های انجین ایکس و وارنیش

دسته بندی : پایان نامه ها