thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه آزمون فرضیه سوم :

فرضیه سوم : بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت هست.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل ۴ بیانگر آن می باشد که این فرض آماری پذیرفته شده می باشد. پس قدرت مرجعیت سرپرست با تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت دارد. وجود این ارتباط مثبت در پژوهش انجام شده توسط روبرت(۲۰۰۷)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید  شده بود. وجود این ارتباط مثبت بیانگر آن می باشد که قدرت مرجعیت با پیامدهای سازمان مانند سود، بهره، عملکرد ارتباط مثبت دارد. قدرت مرجعیت می تواند شکل مبتنی از قدرت در نظر گرفته گردد زیرا همسان (نامتناقص) با هنجار سرمشق دهی تأثیر می باشد(Wood and Bandura, 1989).  مردم دوست دارند وقت خود را با کسانی بگذرانند که دارای قدرت مرجعیت می باشند. در اصل افرادی که دارای قدرت مرجعیت بالایی هستند مورد تحسین افرادی قرار می گیرند که آنها را دارای این قدرت می بینند (French and Raven, 1959).

همانگونه که در فصل ۴ مشخص گردید این نسبت، همبستگی کمتری را در مقایسه با فرضیه اول، و بیشتری با فرضیه دوم دارد. (۰/۳۲۹ در مقایسه با ۰/۳۴۷ و ۰/۳۱۱)

نتیجه آزمون فرضیه چهام :

فرضیه چهارم : بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت هست.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل ۴ بیانگر آن می باشد که این فرض آماری پذیرفته شده می باشد. پس تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت دارد. وجود این ارتباط مثبت در پژوهش انجام شده توسط روبرت (۲۰۰۷)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید  شده بود. وجود این ارتباط مثبت بیانگر آن می باشد که تخصص سرپرست مثل قدرت مرجعیت گرایش به ارتباط مثبت با پیامدهای سازمانی دارد. افرادی با نیروی تخصص به صورت افرادی دارای دانش و اطلاعات، با ارزش و مفید دیده می شوند (همان منبع) این مسئله نشان می دهد،که تیم حسابرسی نسبت به سرپرستانی واکنش نشان می دهند که دارای تخصص بیشتری دارند. کوشش تیم حسابرسی برای عملکرد مناسب نشان دهنده واکنش به سرپرستان متخصص می باشد.  هر اندازه سرپرستان داری تخصص بالاتری داشته باشند،  بازتاب آن باعث می گردد که تیم حسابرسی از آموزش های تخصصی بالاتری بهره مند شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید