thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۸- نظرات و تئوری‌های تأمین مالي

واحدهاي اقتصادي براي تأمین منابع مالي مورد نياز خود، دو راهكار پيش رو دارند:

  1. تأمین مالي از محل منابع داخلي
  2. تأمین مالي از محل منابع خارجي

تأمین مالي از منابع داخلي در واقع بهره گیری از سود انباشته می باشد. يعني بجاي اينكه سود بين سهامداران تقسيم گردد، به مقصود كسب بازده بيشتر، در فعالیت‌های عملياتي شركت بكار گرفته می گردد. تأمین مالي از منابع خارجي نيز از طريق انتشار سهام يا استقراض شکل میگیرد.

تفاوت ‌تأمین مالي ‌از ‌طريق ‌سهام ‌و ‌استقراض ‌در ‌‌‌اين ‌می باشد ‌كه ‌زماني ‌كه شركت منابع ‌خود ‌را از ‌طريق استقراض تأمین كرده می باشد، بايد تعهدات خود به بستانكاران را قبل از سهامداران پرداخت كند و ديگر اينكه پرداخت تعهدات به بستانكاران باعث صرفه جويي مالياتي می گردد.

با در نظر داشتن موارد مذكور، شرکت‌ها اکثراً منابع خود را از محل استقراض تأمین می‌کنند. البته در نظر داشتن اين نكته ضروري می باشد كه اين نوع تأمین مالي از پر ریسک تر ین روش‌های تأمین مالي می باشد. چرا كه چنانچه شركت نتواند اصل و فرع بدهي را در سررسيد خود پرداخت نمايد، عواقب نه چندان مطلوبي را به دنبال خواهد داشت (فرامرزي،۱۳۸۶، ۳۸).

حال مسئله اي كه مطرح می گردد، اين می باشد كه مناسب‌ترین روش تأمین مالي شرکت‌ها به گونه اي كه بازده سهامداران حداكثر گردد چيست؟ تحقيقات در زمينه ساختار بهينه سرمايه، تئوری‌های زيادي را به وجود آورده می باشد كه در ادامه به برخي از آن می‌پردازیم.

۲-۸-۱ نظريه سنتي

در اين نظريه ادعا می گردد كه ساختار مطلوب سرمايه هست و می‌توان ارزش شركت را از طريق بهره گیری مطلوب از بدهي افزايش داد (شايام ساندر و مارس، ۱۹۹۹، ۵۸). اين نظريه پيشنهاد می کند كه شركت می‌تواند هزينه سرمايه خود را با حفظ تناسب بدهي به حقوق صاحبان سهام كاهش دهد. فرضيات زير بنايي اين نظريه به توضیح زير می باشد:

  1. تأمین مالي صرفاً از بدهي بلند مدت و انتشار سهام عادي انجام می گردد.
  2. تصميمات سرمايه گذاري شركت ثابت می باشد، بدين مفهوم كه يا سهام منتشر می گردد كه اوراق قرضه بازخريد گردد و يا اوراق قرضه منتشر می گردد كه سهام عادي بازخريد گردد.
  3. هزينه هاي ورشكستگي و ماليات وجود ندارد.
  4. سود قبل از بهره و ماليات و ريسك تجاري دوره ثابت می باشد.
  5. تمامي عايدات به صورت سود سهام بين سهامداران تقسيم می گردد.

در اين نظريه ادعا می گردد كه اعتباردهندگان شركت تا حد معيني از بدهي، عکس‌العمل نشان نداده ولي بعد از آن خواهان بازده بيشتري نسبت به سرمايه گذاري خود هستند (كرجاك و همكاران، ۱۹۹۲، ۶۴). در اين نظريه ساختار مطلوب سرمايه نقطه ايست كه هزينه سرمايه شركت در آن نقطه حداقل و ارزش شركت حداكثر گردد. طبق اين نظريه، هزينه سرمايه به بافت سرمايه شركت وابسته می باشد و براي هر شركت يك بافت مطلوب سرمايه هست.

در نظريه سنتي با افزايش ميزان بدهي، نرخ بهره مورد توقع وام دهندگان بيشتر می گردد و بنابراين ارزش شركت به صورت ارتباط متقابل خواهد بود. هر چه ميزان بدهي افزايش يابد، مخاطره مالي بيشتر می گردد، لذا صاحبان سهام نرخ بيشتري را انتظار دارند. در نظريه سنتي فرض بر اين می باشد كه ماليات وجود ندارد، بنابراين ارزش شركت در اين حالت به صورت ارتباط خواهد گردید. فرضيات ارائه شده توسط اين نظريه، نقطه آغازي بر تئوری‌ها و نظريه هاي ارائه شده بعدي توسط ديگران بود (وفادار، ۱۳۸۷، ۳۰).

۲-۸-۲ نظريه مودیگیلیانی و میلر

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

مودیگیلیانی و میلر (۱۹۶۳، ۷۰)، با انتقاد از نظريه سنتي ثابت كردند كه هزينه سرمايه شرکت‌ها به درجه اهرم مالي شركت بستگي نداشته و در تمامي سطوح ثابت می باشد. همچنين در شرايط خاص، ارزش يك شركت بدون در نظر داشتن تأمین مالي از طريق وام يا انتشار سهام يكسان می باشد. با در نظر داشتن تأثیر بازار نمی‌توان با تغيير ساختار سرمايه، ارزش شركت را بالا برد و به عبارتي ارزش شركت مستقل از درجه اهرم مالي و ساختار سرمايه آن می باشد.

موديگيلياني و ميلر این‌گونه  استدلال  نمودند كه اولا ً: تقسيم ساختار سرمايه  شركت ميان بدهي و حقوق

صاحبان سهام و يا بين ساير منابع تأمین مالي اهميتي ندارد زيرا عملاً با انتشار دارايي مالي، شركت دارایی‌های واقعي خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتي ندارد كه دارایی‌های خود را يكجا و از طريق انتشار سهام بفروشد يا به اجزاي کوچک‌تر تقسيم كرده و تكه تكه به مردم عرضه دارد. در هر حال جمع اجزا بايد برابر كل باشد به همين خاطر ارزش شركت به سودآوري و خطر تجاري بستگي دارد. ثانیاً: سرمايه گذاران می‌توانند اهرم شخصي را جايگزين اهرم شركت سهامي نمايند و بدين صورت هر ساختار سرمايه اي را به حالت اول برگردانند.

اگر دو شركت از هر نظر بجز ساختار سرمايه شبيه هم باشند بايد ارزش آن دو برابر باشد. در غير این صورت امكان آربيتراژ هست. اين اقدام موجب خواهد گردید كه آنقدر سهام شركت خريد و فروش گردد كه ارزش هر دو برابر گردد (ايزدي نيا و دستجردي، ۱۳۸۸، ۶۲).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید