دانلود پایان نامه ارشد با موضوع
امام خمینی، مصباح یزدی، مطالعات فرهنگی، علوم اجتماعی پایان نامه ها

ابراهیم؛ حکمت و نظام آموزشى: پگاه؛ شماره 319 ؛ 01 /11/1390.
244. فیاض، ابراهیم؛ فلسفه و حکمت: پگاه؛ شماره 288 ؛ 17 /7/1389
245. فیسک، جان؛ درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه مهدی غبرایی، چ اول، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1386.
246. فیاض، ابراهیم. «عقل میان‌فرهنگی یا عقل آینده»، پگاه حوزه 176 (1384): 2.
247. فیاض، ابراهیم؛ «کلام میان‌فرهنگی»، پگاه حوزه 185 (1385): 2.
248. قاضی ابرقوه، رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی(م۶۲۳)؛ سیرت رسول الله، ترجمه و انشای تحقیق اصغر مهدوی، تهران: خوارزمی، چ۳، ۱۳۷۷
249. قائمی‌نیا، علیرضا؛ بیولوژی نص: نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389.
250. قرآئتی، محسن، تفسیر نور، قم: موسسه در راه حق، ۱۳۷۴
251. قرشی، سیدعلی‌اکبر؛ تفسیر احسن‌الحدیث، تهران: بنیاد بعثت، چ3، 1393.
252. قرطبی، محمدبن احمد؛ الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1966م، ج۱۸.
253. قطب‌الدین راوندی، سعیدبن هبه، الخرائج و الجرائح، قم، موسسه امام مهدی عج، 1409ق
254. کاظمی و عزیزی؛ «دیپلماسی عمومی و الگوی اسلامی آن»، رسانه، ش80، زمستان 1388، ص 5-22
255. کراکر، آلن، «فلسفه اخلاق توسعه بین‌الملل و موضوع ارتباطات میان‌فرهنگی»، ترجمه حمید پورنگ، نشریه راهبرد یاس، ۱۳۸۴، ش۳. ص304-291.
256. کری، ارتباطات و فرهنگ، ترجمه مریم داداشی، تهران: انتشارات نقطه، 1376،
257. کریمی، مصطفى؛ مبانى تفسیر موضوعى با تأکید بر «تفسیر المیزان»؛ معرفت؛ سال 21 ـ شماره 173 ـ اردیبهشت 1391،ص 41ـ60
258. کلینی؛ اصول کافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵
259. کمالی‌پور، یحیی؛ «عناصر ارتباط بین‌فرهنگی و خاورمیانه»؛ رسانه، زمستان 1382، ش 56، ص 98-103.
260. کوزر، لوئیس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی؛ تهران: علمی، 1390چ17.
261. کوهن، ریموند؛ گفتگوی فرهنگ‌ها: ارتباطهای بین‌المللی در دنیای وابسته، مشهد: به‌نشر، 1380.
262. کیاشمشکی، ابولفضل؛ جهان‌شناسی در قرآن؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387
263. کیم، پژوهشی در ارتباطات میان‌فرهنگی و ارتباطات توسعه»، 1385،
264. کینلاک، گراهام سی؛ نظریه جامعه‌شناسی: تکوین دیدگاه‌ها و پارادایم‌های اصلی آن؛ ترجمه غلامرضا جمشیدی‌ها و سیدرحیم تیموری؛ تهران: جامعه شناسان، 1393
265. کیوی، ریمون و لوک وان کامپنهود، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: توتیا، 1392.
266. کرلینجر، فردیک نیکلز، مبانی پژوهش در علوم رفتاری (دو جلدی)، ترجمه دکتر حسن پاشاشریفی و دکتر جعفر نجفی زند، تهران، آوای نور، 1374.
267. کوتاک، سی.اف. «انسان شناسی فرهنگی»، خانه‌ی مردم شناسی ایران. منبع اصلی: Kottak، C.F.2004،(10th eds)، cultural anthropology، New York. McGraw Hill companies. 1 بهمن 1385. http://www.anthropology.ir/ (دستیابی در آذر 8، 1387).
268. گابور، دون، مهارتهای گفتگو، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، تهران: بهار، ۱۳۸۱
269. گادیکانست، ویلیام؛ پیوند تفاوت‌ها؛ ترجمه علی کریمی و مسعود هاشمی؛ تمدن ایرانی؛ ۱۳۸۳.
270. گادیکانست، ویلیام بی. «نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان‌فرهنگی»، فصلنامه رسانه 67 (1385): 97-49.
271. گافمن، اروینگ، نمود خود در زندگی روزمره، ترجمه مسعود کیانپور، تهران، نشر مرکز، 1391
272. گریمالدی، نیکلا، انسان پاره پاره، ترجمه عباس باقری، تهران، نی، 1382
273. گلد، جولیوس، و ویلیام ل کولب. فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه محمدجواد زاهدی. تهران: مازیار، 1376.
274. گل‌محمدی، احمد، جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت؛ ششم، تهران، نشر نی، 1392.
275. گنون، رنه؛ بحران دنیای متجدد؛ ترجمه حسن عزیزی، تهران: حکمت، 1389.
276. لاجوردی، هاله؛ نظریه و روش تفسیر انتقادی در جامعه‌شناسی فرهنگی»؛ مندرج در: میرزایی حسین؛ روش‌شناسی مطالعات فرهنگی؛ تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی، 1393
277. لبخندق، محسن، «دلالت‌های نظریه فطرت در نظریه فرهنگی»؛ معرفت فرهنگی اجتماعی، سال سوم، شماره اول، زمستان، ۱۳۹۰، صص ۵۵-۸۰
278. لش، کریستوفر و دیگران؛ مسائل نظری فرهنگ (ارغنون 18)؛ ترجمه حسین پاینده و دیگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1390
279. الله بداشتی، علی؛ «سخن گفتن در آداب اجتماعی اسلام»؛ الهیات اجتماعی، پاییز و زمستان 1388، ش2، ص157-178
280. لی شینگ هوا؛ «دین پژوهی در مطالعات میان‌فرهنگی: بررسی اسلام در چوان جو»، ترجمه رایزنی فرهنگی چین، روابط فرهنگی، 1390، ش2، ص 92-110.
281. لی. آلیسون و کیت پوینتون؛ فرهنگ و متن؛ ترجمه حسن چاوشیان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388.
282. متین، منصور؛ میان‌رشتگی در مرز علم و دین؛ قم: سپهر اندیشه، 1393.
283. مجلسی؛ محمدباقر؛ بحارالانوار؛ لبنان: موسسه الوفاء بیروت، ۱۴۰۴
284. محسنیان راد، مهدی، «ضرورت توجه به ‌مقوله ارتباطات میان‌فرهنگی در جامعه ایران به‌منظور مواجهه صحیح با تحولات جامعه اطلاعاتی»، نشریه رسانه، بهار 1382، ش53
285. محسنیان راد، مهدی؛ ارتباط انسانی؛ تهران: سمت، 1391.
286. محسنیان راد، مهدی؛ ارتباط شناسی؛ تهران، سروش، 1392چ13.
287. محسنیان‌راد، مهدی، «بازار پیام و آینده ارتباطات میان‌فرهنگی»، علوم اجتماعی 31 (1384): 37-1.
288. محسنیان‌راد، مهدی؛ هنجارها در سه کتاب مقدس؛ قم: ادیان، 1392
289. محمدپور، احمد؛ روش تحقیق کیفی: ضدروش1، تهران: جامعه‌شناسان، 1392، چ2.
290. محمدپور، احمد؛ روش تحقیق کیفی: ضدروش2، تهران: جامعه‌شناسان، 1392.
2
91. محمدپور، احمد؛ روش در روش، تهران، جامعه‌شناسان، 1390،چ3
292. محمدی اصل، عباس، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، تهران: علم، 1387
293. محمدی، مجید؛ دین و ارتباطات؛ تهران: کویر، 1382
294. محمدی‌مهر، علی؛ روش تحلیل محتوا: راهنمای عملی تحقیق، تهران: دانش‌نگار، 1387
295. مخلصی، عباس؛ «آمد و شد با جهانگردان غیرمسلمان»، فقه، زمستان ۱۳۷۶، ش ۱۴.
296. مدرسی، محمدتقی؛ من هدی‌القرآن، بیروت، دارالهدی، ۱۴۰۶
297. مرادی، حجت‌الله، اقناع‌سازی و ارتباطات اجتماعی؛ تهران: ساقی، 1389چ2.
298. مرادی، مجید؛ پاسخ‌های اجمالی به پرسش‌های زمانی: معرفی کتاب «الحق الاسلامی فی‌الاختلاف الفکری»، پگاه حوزه، آبان 1386، شماره 220.
299. مردانی، محمدرضا؛ الگوی توسعه آموزش عالی ایران در افق 1404، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگ و اجتماعی، 1392.
300. مسعودی، ابوالحسن علی‌بن‌الحسین؛ التنبیه و الاشراف؛ تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ ۲، ۱۳۶۵
301. مسعودی، ابوالحسن علی‌بن‌الحسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ۴، ۱۳۷۴
302. مصباح یزدی، اخلاق در قرآن ج1؛ تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندرى، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1376.
303. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها: دین و مفاهیم نو، نظارت استصوابى، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1381.
304. مصباح یزدی، محمدتقی؛ «سلسله مباحث اسلام، سیاست وحکومت»، ج3، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
305. مصباح یزدی، محمدتقی؛ اخلاق در قرآن، به‌نگارش محمدحسین اسکندری، ج3، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1376.
306. مصباح یزدی، محمدتقی؛ انسان‌سازی در قرآن؛ قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1388
307. مصباح یزدی، محمدتقی؛ رابطه علم و دین؛ قم: انتشارات موسسه امام خمینی ره، 1392
308. مصباح‌الشریعه، منصوب به جعفربن محمد امام صادق علیه السلام، بیروت: اعلمی، 1400ق.
309. مصباحی مقدم، غلامرضا؛ گامی به‌سوی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ در کتاب نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دیماه 1391، صص 221-226.
310. مصلح، علی‌اصغر، «خاستگاه بینش و فلسفه میان‌فرهنگی، پژوهشنامه فلسفه دین، ش 10، پاییز 1386، ص67-82..
311. مصلح، علی‌اصغر؛ ادراکات اعتباری علامه طباطبائی و فلسفه فرهنگ؛ تهران: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو، 1392.
312. مصلح، علی‌اصغر؛ فلسفه میان‌فرهنگی و عالم معاصر؛ تهران: انتشارات حکمت، 1392.
313. مطهری، مرتضی؛ اسلام و نیازهای جهان امروز؛ تهران: حزب ج.ا.، 1361
314. مطهری، مرتضی؛ انسان در قرآن؛ تهران: صدرا، 1391چ 41.
315. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار، ج2، قم: صدرا.
316. مطهری، مرتضی؛ یادداشت‏ها، ج 5 و‏11، قم: صدرا.
317. مطهرى، مرتضی؛ مقدمه‏اى بر جهان‏بینى اسلامى، انتشارات صدرا
318. مطهری، مرتضی، فطرت، چ ه‍ش‍ت‍م، تهران، صدرا. ۱۳۷۵
319. مطیع، مهدی؛ احمد پاکتچی و بهمن نامور مطلق، «درآمدی بر استفاده از روش‌های «معناشناسی» در مطالعات قرآنی»، پژوهش دینی، ش هجدهم، 1388، ص 105-132.
320. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲
321. مکارم شیرازی، ناصر؛ مناظرات تاریخی امام رضا علیه‌السلام با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر، مشهد: موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی، 1388چ2.
322. مک‌کوایل، دنیس؛ مخاطب‌شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم؛ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1380.
323. مکی‌نژاد، کیومرث؛ مدل زیربنا و روبنا در جامعه شناسی مارکس، دورکیم، وبر؛ تهران: شرکت نشر نقد افکار، 1391.
324. مگارد، پین، ایر؛ «رهایی از مطلق انگاری فلسفه های مدرن: فلسفه‌ میان‌فرهنگی و فهم متقابل فرهنگ‌ها»، ترجمه احمد رجبی؛ سوره اندیشه، بهار 1390، ش 50، ص 162-167.
325. مندارس، هانری. مبانی جامعه‌شناسی. با ترجمه باقر پرهام. تهران: امیرکبیر، 1349.
326. منصورنژاد، محمد؛ رویکردی دینی به مسأله وحدت و همگرایی؛ تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1387.
327. منصوری، خلیل؛ «گفتمان جدلی در قرآن»، دانشنامه موضوعی قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، [بی‌تا]
328. موسوی، روح‌الله (امام خمینی ره)؛ صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)؛ ج 18، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، 1385.
329. موسی کاظمی، سیدجواد؛ «عدالت، موضع اسلام نسبت به تعامل با دیگر ملل»؛ بیست و ششمین کنفرانس وحدت اسلامی، تهران، 2013.
330. مولانا، حمید، «مفهوم‌شناسی ارتباطات دینی» سخنرانی در پژوهشکده باقرالعلوم، تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۷؛ سایت – باشگاه اندیشه، نشر 03/02/1388
331. مولانا، حمید؛ «مکاتب فرهنگ و ارتباطات»؛ رسانه، 1387، شماره 73، ص 23-30.

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید