تحقیق درباره 
نرم افزار، فرهنگ کار No category

مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
5- وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیند های اجرایی استاندارد در حوزه مدیریت دانش
6- وجود تیم های تخصصی متشکل از نیروهای متخصص و ماهر برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
7- وجود معماری مناسب دانش و نظام ارزیابی تحقق مدیریت دانش و
8- وجود ارتباط نظام مند با ذینفعان سازمان تحقیقات برای تحقق مدیریت دانش
تحقیقات انجام شده توسط محققینی نظیر تات هیس، مرتینز، هلکوب و کیگان در خصوص سازمان های تحقیقات هوافضای مبتنی بر مدیریت دانش و مطالعات انجام شده توسط اخوان و حسنوی در چند مرکز تحقیقاتی آکادمیک ایران جهت شناسایی مولفه های کلیدی مدیریت دانش موید نتایج حاصل شده در تحقیق حاضر می باشد. همانطور که در جدول(1-5) نشان داده شده است، این تحقیق توانسته است به میزان قابل قبولی نتایج تحقیقات مشابه پیشین را پوشش دهد. همچنین می توان اشاره نمود که موارد جدیدی نظیر ارتباط نظام مند با ذی نفعان و ساختار سازمانی نیز در سازمان تحقیقاتی مورد نظر مورد توجه قرار گرفته است که می تواند گامی در جهت تکمیل تحقیقات گذشته باشد.

جدول1-5 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین

تحقیقات هوافضای انگلستان
تحقیقات ناسا
تحقیقات هوافضای مالزی
سازمان تحقیقات مورد نظر
استراتژی
*
*
*
عامل شماره 3
معماری مدیریت دانش

*

عامل شماره 2
شبکه خبرگان
*
*

عامل شماره 4
برنامه های آموزشی
*
*
*
عامل شماره 4
شفافیت
*


عامل شماره 2
حمایت مدیریت
*
*
*
عامل شماره 3
فرهنگ
*
*
*
عامل شماره 8
اعتماد
*فرآیندهای مدیریت دانش
*
*
*
عامل شماره 2 و 6
فناوری اطلاعات
*
*

عامل شماره 2
سرمایه گذاری
*الگوبرداری
*


عامل شماره 2
همکاری و کارتیمی
*
*

عامل شماره 4
آگاهی


*

توجه به منابع انسانی
*
*

عامل شماره 7
ساختار سازمانیعامل شماره 1
ارتباط نظام مند با ذی نفعانعامل شماره 5

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان درباره ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، عصر اطلاعات

2-5 پیشنهادات
نتایج تحقیق نشان دادند که عوامل فوق به عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان تحقیقات دفاعی مورد نظر بوده و این سازمان باید با الویت ذکر شده برنامه های بهبود را برای آن ها در نظر بگیرد. برای این منظور سازمان مذکور می تواند
1- برای ایجاد یا بهبود فرهنگ سازمانی مناسب تحقق مدیریت دانش اقدام به
* برگزاری سمینارهای آموزشی به منظور ایجاد یا توسعه فرهنگ مشارکت علمی در محققان
* ایجاد یا بهبود فضای اعتماد بین مدیران و محققان
* تشویق خلاقیت و کارهای نوآورانه و اعطای آزادی عمل به محققان جهت انجام امور مخاطره پذیر
* گسترش روحیه اعتماد و فرهنگ کار تیمی
* فرهنگ سازی نگرش و رویکرد سیستمی
* فرهنگ سازی و آموزش مستندسازی صحیح پروژه ها و
* ترویج دستاوردهای کلیدی ناشی از اعمال مدیریت دانش، نماید.
2- برای ایجاد یا بهبود نظام مستندسازی و ثبت و ضبط دانش اقدام به

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید