دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 مطالعه موردی :سیستم های SCADA

تکه ای از متن پایان نامه :

 

منابع اطلاعات در سیستم GIS

 

  • دورسنجی [۱] : یک تکنولوژی بر پایه تصاویر دریافتی از ماهواره می باشد .اطلاعات در این سیستم بر اساس پردازش تصاویر بدست می آید با بهره گیری از اطلاعات حاصل از دورسنجی می توان بهترین مسیر را برای نصب دکل ها و خطوط انتقال نیرو مشخص نمود .با بهره گیری از پردازش تصاویر یک مدل سه بعدی بدست می آید که اطلاعات آن در به وجود آمدن بانک های اطلاعاتی در مورد عوارض سطحی مفید می باشد .
  • نقشه برداری با بهره گیری از پرتو لیزر LIDAR [2] :دقت اطلاعاتی  مکانی که از این روش بدست می آید با اطلاعات حاصل از سیستم موقعیت یاب جهانی GPS[3]   قابل قیاس می باشد .در این روش سرعت اندازه گیری ارتفاع یک مکان نسبت به سایر روشها بیشتر می باشد .با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از این فناوری می توان محل نصب دکل ها و خطوط انتقال نیرو را با دقت بیشتر ی مشخص نمود.
  • نقشه برداری خودکار [۴] AM  :در تهیه نقشه های دیجیتال به وسیله نرم افزار تأثیر موثری دارد .نقشه های رقومی [۵]  حاوی اطلاعات دقیق مکانی و سایر اطلاعات مهندسی مورد نیاز در سیستم های توزیع و انتقال نیرو هستند .
  • مدیریت تجهیزات [۶] FM :بعد از تهیه نقشه های رقومی این نقشه ها می تواند جهت مدیریت تجهیزاتی که در مکان های مختلف نصب شده می باشد  مورد بهره گیری قرار گیرد .

[۱] Remote Sensing

[۲] Light Detection And Ranging

[۳] Global Positioning System

[۴] Auto Mapping


[5] Digitized Maps

[۶] Facility Management

 

 

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 مطالعه موردی :سیستم های SCADA

دسته بندی : پایان نامه ها