اهداف خصوصی سازی بانک ها مقاله

اهداف خصوصی سازی بانک ها

طی دو دهه گذشته مالکیت بیش از 250 بانک تجاری دولتی در بیش از 59 کشور جهان به بخش خصوصی واگذار گردیده است . تقریبا در تمامی موارد این موضوع بیانگر شکست بینشی بوده که سال ها معتقد بود  بانک های تجاری-دولتی ، نقش اصلی در تامین سرمایه مورد نیاز ، جهت توسعه اقتصاد ملی داشته اند و بدون وجود این بانک ها و مدیریت دولتی بر آنها ، امکان رشد اقتصادی وجود ندارد. (مگینسون ، 2003)

در طول دهه گذشته علی رغم میل باطنی دولت ها به علل مختلف همچون عدم کارایی بانک های دولتی و به علت عملکرد ضعیف مدیران دولتی، عدم کنترل، نظارت و ارزیابی موثر این مدیران از طرف دولت، پرداخت یارانه و ادامه فعالیت این بانک ها با وجود زیاندهی مستمر و همین طور درک نقش توسعه سیستم های مالی در رشد اقتصادی کشورها، خصوصی سازی بانک ها در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.(میرشاهی 1386)

البته کارایی، امنیت، اثر بخشی، شفافیت و عملکرد بانک ها در هر کشور با کشور دیگر متفاوت بوده و به عواملی مانند نوع مالکیت بانک، چگونگی تخصیص اعتبارات در جامعه و میزان اطمینان افراد آن جامعه به آن بانک بستگی دارد. همان طورکه مطابق آمار سایت بانک مرکزی شاهد هستیم، تعداد بانک های خصوصی در کشور مانیز رو به افزایش بوده و برخی بانک های دولتی نیز به سمت خصوصی شدن پیش رفته اند.

بانک های غیر دولتی کشور براساس سایت بانک مرکزی عبارتند از: اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، حکمت ایرانیان، ملت، گردشگری، ایران زمین، قوامین، خاورمیانه، آینده، مهر اقتصاد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   عوامل مؤثر بر بروز تصادفات ترافیکی

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است . در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:

  • افزایش بهره وری و تولید ملی
  • دستیابی دولت به منابع مالی لخش خصوصی
  • تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی
  • صرفه جویی در هزینه های دولت
  • ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور
  • جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند ودخانیات و ….) و پنهان ( اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع در آمد بین اقشار مختلف مردم(صفار زاده ،1381)
دسته‌ها: مقاله