انواع بیمه ها مقاله

انواع بیمه ها:

با توجه به تنو ع ریسک ، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد.بطور کلی عملیات بیمه گری به دو بخش :”بیمه های اجتماعی” و “بیمه های بازرگانی” تقسیم می شود. حال در این قسمت به بررسی انواع بیمه می پردازیم.

 

 

 

1-9-2 بیمه های اجتماعی:

تأمین اجتماعی از وظایف دولتهاست و معمولا این تأمین از طریق بیمه های اجتماعی میسر است .از مهمترین پوشش های بیمه های اجتماعی می توان به این موارد اشاره نمود:

 • حوادث و بیماریها؛
 • بازنشستگی؛
 • از کار افتادگی؛
 • غرامت دستمزد؛
 • کمک ازدواج و عائله بندی؛
 • بیکاری؛
 • بارداری؛

 

2-9-2 بیمه های بازرگانی:

از آنجایی که پوشش های محدود که توسط نظام بیمه اجتماعی برای تأمین خسارات ارائه می شود کافی نیست و همه ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی را در بر نمی گیرد، بیمه های بازرگانی بوجود آمده است که توسط شرکتهای بیمه عرضه می شود.

بیمه های بازرگانی انواع مختلف دارد و قلمرو آن بسیار وسیع است و بیمه های بازرگانی که موضوع فعالیت شرکتهای بیمه است ، بطور کلی از نظر موضوع به بیمه های اموال، بیمه های مسئولیت و بیمه های اشخاص تقسیم می شوند و انواع قراردادهای بیمه در این مجموعه قرار می گیرند.

 

 

1-2-9-2بیمه های اموال:

در بیمه های اموال موضوع بیمه دارایی ها و اموال است و از انواع آن می توان به این بیمه ها اشاره کرد:

بیمه های آتش سوزی:

درسال 1666 آتش سوزی بسیار بزرگی در شهر لندن رخ داد که به سبب بوجود آمدن اولین بیمه آتش سوزی شد. با اطلاعات موجود مشخص نیست که اولین بیمه نامه آتش سوزی به صورت امروزی در چه تاریخی صادر شده است، اما نخستیم شرکت بیمه آتش سوزی به نام اداره آتش سوزی در سال 1680 تأسیس شد و بعدها به نام شرکت فونیکس تغییر نام یافت. بعد از حادثه آتش سوزی لندن، افراد و شرکت های خصوصی توانستند عملیات آتش نشانس را سازمان دهی کنند و به موازات آن ، بیمه گران رشته آتش سوزی نشان های فلزی را طراحی و بر ساختمان هایی نصب کردند که بیمه آتش سوزی داشتند. این علامت نشانگر این بود که ساختمان نزد کدام شرکت، بیمه آتش سوزی شده است. آتش سوزی سال 1861 شهر لندن نیز حادثه مهمی بود که باعث شد تا شیوه های فنی تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار گیرد. در ضمن مالکین ساختمان ها تشویق شدند تا با اقدام های پیشگیرانه از آتش سوزی ، حق بیمه کمتری پرداخت کنند.

در بیمه آتش سوزی خسارات وارد شده به اموال و دارایی هایی که به علت وقوع یا شروع آتش سوزی ایجاد می گردد، توسط بیمه گر جبران می شود. با درنظر گرفتن اینکه همواره وقوع آتش سوزی محتمل است؛لذا اموال منقول و غیر منقول از قبیل: ساختمان، اثاثیه و… باید در مقابل خطر آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بدیهی است چنانچه موارد بیمه شده به قیمت واقعی بیمه نشود، بیمه گر به نسبت مبلغ بیمه شده و قیمت واقعی مال، مسئول جبران خسارت خواهد بود. لبه همراه خطر آتش سوزی تعدادی از خطرات تبعی از قبیل: سرقت، سیل، زلزله، طوفان، ضایعات ناشی از آب  وبرف، سقوط هواپیما و…. همچنین شورش و بلوا و اعتصاب در مقابل دریافت حق بیمه اضافی ، بیمه می شد.علاوه بر این موارد، انفجار و صاعقه به همراه بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرد. این نوع بیمه نامه به بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی معروف است.

 

بیمه گران در ایران به لحاظ فروش بیشتر و آسانتر بیمه های آتش سوزی ،اقدام به طراحی انواع بیمه های آتش سوزی کرده اند.

بیمه حمل و نقل کالا(بیمه باربری):

اولین بیمه های حمل نقل در مورد حمل و نقل دریایی استفاده شده است. بیمه های دریایی که امروزه وجود دارد، احتمالاً در قرن های 11 و 12 میلادی در منطقه ای در شمال ایتالیا به وجود آمده است. فردی به نام لومباردز در قرن های 14 و 15 موفق شد تا انگیسی ها را با بیمه دریایی آشنا کند. مفاهیم بیمه و بیمه گری اولین بار در بیمه دریایی مطرح شد.بیمه باربری با توجه به نوع کالا و مسیر حمل با شرایط گوناگونی صادر میشود که به مواردی از آن اشاره می کنیم.

 • بیمه باربری با شرایط C:

بیمه باربری با شرایط C، کالای بیمه گذار را در مقابل آتش سوزی، حادثه وسیله نقلیه، عدم تحویل یک بسته کامل، خسارت ناشی از زیان همگانی یا هزینه های نجات و تف شدن یک بسته کامل هنگام بارگیری، انتقال و یا تخلیه از کشتی، بیمه می کند.

 • بیمه باربری با شرایط B :

خطرات تحت پوشش در بیمه باربری با شرایط B عبارت است از خطرات تحت پوشش شرایط C به انظمام خطرات دزدی، دله دزدی، آبدیدگی، شکست، ریزش، چنگ زدگی، روغن زدگی و خسارات ناشی از کالاهای مجاور و خسارت جزئی طوفان دریا.

 • بیمه باربری با شرایط A:

در بیمه باربری با شرایط A کلیه خطرات تحت پوشش قرار می گیرد ولی دامنه تأمین آن به هیج وجه شامل عیب ذاتی، تأخیر در حمل، جنگ، شورش، اعتصاب و بلوا نمی شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم جامع شرم

 

 • بیمه باربری داخلی:

در بیمه باربری داخلی، خسارت ناشی از آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه حامل کالا، بیمه می شود. این بیمه برای محمولاتی که در داخل کشور حمل می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

بیمه های اتومبیل:

امروزه در بسیاری از جوامع، بیمه اتومبیل یکی از رشته های اصلی بیمه است. این بیمه به عنوان یکی از جدیدترین انواع بیمه، بعد از اختراع اتومبیل و مواجه شدن مردم با مشکلات و خطرات آن، با عمری بیش از یکصد سال بوجود آمده و به مرور پیشرفت و توسعه یافته است. بهره مندی از اتومبیل در جامعه نیازهای جدید بیمه ای را به وجود آورد که هر یک در قالب خاصی و به عنوان بخشی از بیمه اتومبیل متداول و موجب فعالیت بیمه گران شد و مورد استفاده صاحبان اتومبیل قرار گرفت.از لنواع بیمه های اتومبیل می توان به بیمه‌های زیر اشاره کرد:

 • بیمه بدنه اتومبیل:

بیمه اتومبیل به دو شاخه اصلی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل تقسیم می شود. در بیمه نامه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت، آتش سوزی، انفجار و حادثه بیمه می شود و خسارت جزئی و کلی وارد به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد تعمیرات و ارزش لوازم به قیمت روز حادثه پرداخت می شود.

 • بیمه مسئولیت مدنی اتومبیل(شخص ثالث)

تعهد بیمه گر دربیمه های مسئولیت مدنی اتومبیل ، جبران زیان وارد شده به اشخاص ثالثی که به دلیل مسئولیت راننده اتومبیل بیمه شده، زیان می بینند.

 

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسابل نقلیه موتوری زمینی ، کلیه حوادث مندرج بر قانون بیمه شخص ثالث اجباری را که موجب زیان مالی و جانی به اشخاص ثالث شود، تحت پوشش قرار داده و به صورت و به صورت اجباری(قانونی) و مازاد اختیاری به بیمه گذاران ارائه می گردد.این بیمه نامه خسارات مالی زیان دیده را بیمه می کند و دیه صدمات بدنی، فوت و نقص عضو ناشی از حادثه وسیله نقلیه را به موجب نظر محاکم  صالح قضایی و هزینه های پزشکی را طبق صورتحساب های بیمارستان تأمین میکند.

 • بیمه حوادث سرنشین:

بیمه حوادث سرنشین یکی دیگر از پوشش های بیمه اتومبیل است که به موجب آن بیمه گر تعهد می کند غرامت صمات بدنی(فوت،نقص عضو وهزینه معالجات پزشکی) سرنشینان وسیله نقلیه بیمه شده اعم از راننده و مسافر را که به علت حادثه اتومبیل بیمه شده ایجاد شود،جبران کند.

بیمه های مهندسی:

صنعتی شدن اروپا در قرن نوزدهم ضرورت ارائه انواع دیگر بیمه از جمله بیمه های مهندسی را فراهم آورد. اولین بیمه های مهندسی در نیمه دوم این قرن آغاز شد؛ به طور مثال درسال 1959 میلادی در انگستان بیمه موسوم به (دیگ بخار) و بیمه نامه MASCHINE VERSICHERUNG در آلمان پدید آمد. بیمه نامه‌های تمام خطر نصب و تمام خطر مقاطعه کاری که موضوع اصلی بیمه های مهندسی است در سال های 1920 تا 1925 میلادی رایج گردید و هم اکنون به صورت گسترده در تمام بازارهای بیمه های جهان استفاده می شود. قبل از طراحی این نوع بیمه نامه ها، هر یک از اشخاصی که به نحوی در اجرای یک پروژه صنعتی ذینفع بودند برای تهیه تأمین خود اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف در مقابل خطارات اصلی مانند : آتش سوزی ، صاعقه، انفجار، سرقت، سیل، زلزله و مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث می کردند که این امر در بیشتر موارد بیمه گذاران را هنگام خسارت با مشکلات عدیده ای از قبیل بیمه مضاعف و مراحل مربوز به اصل قائم مقامی مواجه می ساخت؛ از سوی دیگر گاهی خطر واقع شده،تحت پوشش هیچ یک از بیمه نامه ها نبود و

 

بیمه گران الزامی به جبران خسارت نداشتند؛ ضمن آنکه کل هزینه های پرداختی به مراتب بیش از حق بیمه معقول برای یک پروژه محاسبه می شد.

 • بیمه تمام خطر نصب(EAR)
 • بیمه تمام خطر مقاطعه کاری(CAR)

بیمه های پول:

این بیمه به دو صورت “بیمه پول در صندوق” و ” بیمه پول در گردش” عرضه می شود

 • بیمه پول در صندوق
 • بیمه پول در گردش

سایر بیمه ها (ریسک های متنوع):

امروزه علاوه بر بیمه هایی که توضیح داده شد، انواع دیگری از بیمه وجود داردر که در این قسمت فقط به عناوین آنها اشاره می شود:

 • بیمه هواپیما و مسئولیت های مدنی مربوط به آن،
 • بیمه کشتی و مسئولیت های مدنی مربوط به آن،
 • بیمه محصولات کشاورزی
 • بیمه عدم النفع
 • بیمه اعتباری
 • بیمه صداقت و امانت کارکنان
 • بیمه شکست شیشه
 • بیمه های انرژی
 • بیمه دام، طیور، پرورش زنبور عسل و آبزیان
دسته‌ها: مقاله